Tento web používá cookies. Používáním tohoto webu berete na vědomí využívání cookies v souladu s podmínkami této politiky.

10 let oddílu K3

10 let oddílu K3

O víkendu 12.-13.10.2013 si připomeneme 10 let skautského oddílu K3

Přesně 12. října 2003 se poprvé sešla družina Svišťů (zpočátku pod názvem Bobři), kterou založil Mišák. Družina se stala základem pro vznik 3. skautského oddílu, který formálně vznikl o rok později. V roce 2005 byl pod taktovkou Charlie uspořádán KMRK - rádcovský kurz pro skauty z okresu, v roce 2006 se naši členové vydali na středoevropské jamboree Orbis, nejvýznamnější akcí roku 2007 byla reprezentace krnovských skautů, našeho města a Velké Británie na Šátkové slavnosti v Praze - oslavě 100 let českého skautingu. Zastoupení jsme měli rovněž na Světovém Jamboree v Anglii s účastí 40.000 skautů. I přes úspěchy oddílu se naše aktivity nesetkaly s pochopením vedení střediska Junáka. Od ledna 2008 jsme se proto vydali na samostatnou cestu, ztratili jsme sice klubovnu, ale neztratili víru v myšlenky skautingu.

Naším světlem na konci tunelu se stal Svaz skautů a skautek ČR, skautská organizace, která klade důraz na skautské hodnoty a tradice. Po nalezení nové klubovny v Sokolovně jsme se mohli opět naplno pustit do skautské činnosti. Díky tomu došlo k výraznému nárůstu naší členské základny. Každý rok uspořádáme okolo stovky akcí, k nejvýznamnějším z nich se řadí letní tábory, které se konají každý rok na jiném místě (2009 - Velká Fatra, 2010 - Drahanská vrchovina, 2011 - Krkonoše, 2012 - Orlická přehrada, 2013 - Orava) a také velké poznávací výpravy a expedice (Jizerky, České Švýcarsko, nepřístupné jeskyně Moravského krasu...). Významnou etapou byla také spolupráce s polskými skauty z Głubczyc. Od roku 2008 pořádáme celostátní skautskou cestovatelskou akci Křížem krážem republikou a spolupracujeme na environmentálních aktivitách Města Krnova.

Skautský oddíl Krnovská Trojka má dnes 40 členů ve 4 družinách a za sebou 900 různorodých akcí skaut

Výroční akce

Strom přání: Co nám přejí naši rodiče a hosté?

K3 přeji do dalších 10 let spoustu dobrodružství, přátelství a legrace, ale ze všeho nejvíc děti, které ocení snahu vedení K3 a budou skauty jak se patří!

Tak vám tedy přeji spoustu úspěchů a hlavně spoustu členů, žádné neshody a zábavné akce. Práče

Neutuchající nápady vedoucích a děti, které chtějí něco poznávat

Poznání mnoha krásných míst v čisté přírodě

10 let K3: Skauting pro život, život pro skauting