Tento web používá cookies. Používáním tohoto webu berete na vědomí využívání cookies v souladu s podmínkami této politiky.

Akce Oddílu K3 » Fórum Zdravého města

Fórum Zdravého města

čtvrtek 16:45 15. listopad 2012
20:00 15.11.2012
V letošním roce se Krnov stal součástí Národní sítě zdravých měst. Zdravé město je takové město, kde se dobře hospodaří s penězi, město, které se stará o své občany a které se snaží o čisté životní prostředí a celkový udržitelný rozvoj. Město se připojilo k myšlence, že na rozvoji našeho města bychom se měli podílet především my občané ;-) Jednou z nejdůležitějších akcí zdravého města je každoroční FÓRUM s veřejností. Prémiérové Fórum Zdravého města Krnova se uskutečnilo 15. listopadu. Akce se zúčastnilo přes 100 občanů a své zastoupení zde měl také náš skautský oddíl. Sál byl rozdělen na 9 oblastí od podnikání přes volnočasové aktivity, dopravu až ke stolu mladých. Právě zde se rodily návrhy na nejdůležitější problémy města. Z každého tématu byly vybrány dva nejzásadnější problémy a ty byly následně hlasováním zúženy na TOP 10 problémů, kterými by se mělo Zastupitelstvo města přednostně zabývat.

Oblasti: 1. Zdraví a sociální služby; 2. Volný čas, kultura a sport; 3. Životní prostředí; 4. Školství, vzdělávání a osvěta; 5. Veřejná správa a strategický rozvoj města; 6. Podnikání, ekonomika a cestovní ruch; 7. Bezpečí a 8. Doprava.

Účastníci Fóra vybrali těchto deset problémů:
1. Rekonstruovat koupaliště a městské lázně
2. Vysoká nezaměstnanost
3. Omezit počet heren (až zrušit)
4. Zvýšit bezpečnost přechodů
5. Podpořit integraci dětí se zdravotním postižením do ZŠ a MŠ
6. Navýšit sociální služby pro osoby s psychickým onemocněním
7. Zlepšit dopravní dostupnost a vybudovat obchvat
8. Dostatek učebních oborů pro dívky
9. Chybí pracovní příležitosti
10. Zajistit protipovodňovou ochranu města

Související odkazy:
Nejpalčivější problémy města očima Mišáka

  Kniha akce

Jeňa
Jeňa22. listopad 2012 v 11:05 

Rozdělení na stoly ? vzdělání ? zdá se jako povídací akce ...

Charlie Vydra
Charlie Vydra 22. listopad 2012 v 12:10

Asi by jsi musel být na akci, bylo to hodně pracovní a je z toho hromada výstupů, stolů bylo devět na různá témata týkající se života ve městě. Devátý stůl byl věnován mládeži.

Mišák
Mišák 22. listopad 2012 v 16:21

Tak už z názvu "Fórum" vyplývá, že se jedná o akci o výměně názorů širokého spektra obyvatel...
Organizátoři to měli chytře vymyšleno, aby se každý mohl aktivně zapojit a sdělit svůj názor u všech tématických oblastí...
Byla to akce pracovní (i prací živ je člověk) a přesto docela pohodová ;-)
... tedy nedovedu si představit, jak akci zorganizovat bez "povídání" :D

Odpovědět