Tento web používá cookies. Používáním tohoto webu berete na vědomí využívání cookies v souladu s podmínkami této politiky.

Akce Oddílu K3 » Slibová výprava

  Kniha akce

Duška Cestrová - Charlie Vydra
Charlie Vydra19. srpen 2011 v 0:27 

Fajne a Dominik se stali skauty, na slibovém místě skládali slib. Gratulujeme. skaut

Odpovědět