Tento web používá cookies. Používáním tohoto webu berete na vědomí využívání cookies v souladu s podmínkami této politiky.

Akce oddílu K3 » 2011

Navigace časem »
2022 102021 1162020 1122019 822018 1002017 722016 562015 472014 492013 572012 532011 542010 412009 342008 362007 12003 1


 
Foto galerie

červen 2011
Vydali jsme se na kole do Brantic na pozvání rodičů od Klárky. Hlavním cílem bylo se seznámit se sokolnictvím, jemuž se naplno věnuje táta od Klárky. Dozvěděli jsme se mnoho nového o dravcích, jejich způsobu života i lovu B) Zblízka jsme si mohli prohlédnout sokolí samičku, mládě krahujce a s pomocí dalekohledu také další sokoly, kteří si oblíbili nedaleký modřín a občas i vzlétli nad dům...... Zobrazit Více

Strážiště

19.6.2011
Sešli jsme se u klubovny - sedm z nás absolvovalo sedmiminutovou vlakojízdu do Úvalna, kde nás čekal Matyáš, Charlie a Mýval. V areálu na Strážišti jsme se vrhli na kolotoče a houpačky a uspořádali také překážkový závod, který vyhrál Matyáš s časem 1:00 :P A vzhůru na rozhlednu! Většina z nás zdolávala 103 schodů rozhledny Hanse Kudlicha poprvé B) Otevřel se nám krásný výhled na Úvalno, C..... Zobrazit Více
Zobrazit akci Účast 11   Komentářů 10   Fotografií 6
Cyklovýprava do nejzapomenutějšího kraje Česka, do Osoblažského výběžku. Z Krnova jsme vyrazili po nezbytné kontrole kol o půl osmé ráno. Naše trasa vedla přes státní hranici a Pietrowice až do vesnice Mokre. Krátká zastávka se stala osudným Matyášovi, kterému náhle "bouchla" duše. Na defekt nepomohly ani záplaty na duše - ani po bezmála hodině se kolo nepodařilo opravit :S. Zatímco Matyáš..... Zobrazit Více
Zobrazit akci Účast 5   Komentářů 14   Fotografií 10
Dopolední vyjíždka po Krnově. Vystartovali jsme od klubovny podél řeky Opavice, dále čtvrtí Ve Vrbině a po nové cyklostezce až na dopravní hřiště. Tam se z nás stali řidiči, chodci a policisté. Zatímco motoristé se snažili jezdit bez přestupků, chodcům se zalíbilo na přechodech. Na piráty silnic dohlíželi policisté. Na informačních tabulích jsme se také seznámili s předností jízdy na nejrůz..... Zobrazit Více
Besedu předního světového odborníka na ochranu přírody, RNDr. Jana Plesníka, CSc. (AOPK ČR) uspořádal náš skautský oddíl ve spolupráci s Městskou knihovnou. Desítky návštěvníků přišly načerpat nové vědomosti a poznatky od člověka, který na přírodovědeckých expedicích procestoval celý svět. Seznámil se s životem deštných pralesů v A..... Zobrazit Více
Přírodovědná soutěž na Starém hliništi. Po registraci na startu vyrazily naše tři týmy do terénu. Na trase byla připravena dvacítka záludných otázek z oblasti biologie. Vědeli byste například, co je to sukcese nebo k čemu slouží larvám vážek maska? :) Druhou částí soutěže byla poznávačka živočichů a rostlin. A jak jsme dopadli? Sojka, Lasička - 1. místo (kategorie C) :D..... Zobrazit Více

Jesenická 60

4.6.2011
38. ročníku turistického pochodu Jesenická šedesátka, jehož trasa je vedena nejvyššími a zároveň nejkrásnějšími partiemi Hrubého Jeseníku, se zúčastnil Mišák a Arči. Do Jeseníku (440 m n.m.) jsme společně s Mývalem vyrazili ještě před pátou hodinou ranní, tak abychom stihli start v 6:00. Po obdržení nezbytných informací a pochodové karty jsme se vydali do terénu. První stoupák na [b]..... Zobrazit Více

květen 2011
V rámci Slezské muzejní noci jsme se vydali do Městského muzea, kde byla připravena speciální prohlídka s plněním historických úkolů. Na trasu jsme se vydali po skupinkách, odkrývali jsme archeologické naleziště, poznávali historické předměty i živočichy. Po získání razítek a sladké odměny jsme pokračovali do lokomotivního depa, které je druhým největším depem v Evropě. Mohli jsme si..... Zobrazit Více
Zobrazit akci Účast 16   Komentářů 10   Fotografií 7
Výprava ve znamení Indiánů. Ve vlaku jsme se rozdělili do dvou kmenů a vrhli se na indiánské obrázkové písmo - naučili jsme se takto psané zprávy nejen luštit, ale také si vyzkoušeli psaní vlastního příběhu. Za hodinu cesty nás čekala první zastávka - město Ostrava. V krajském městě jsme navštívili velmi originální a bohatou výstavu [b]Legendární indiánské kmeny[/..... Zobrazit Více
Zobrazit akci Účast 10   Komentářů 28   Fotografií 11
Kon-Tiki byl vor z balsového dřeva, na kterém roku 1947 norský antropolog, zoolog, archeolog, spisovatel a cestovatel Thor Heyerdahl s pěti dalšími muži přeplul Tichý oceán od jihoamerického pobřeží až do Polynésie. Vor byl pojmenován po bohu Virakočovi, který byl v mytologii starých Inků bohem slunce. Jeho původní jméno měl být [b]Kon-Tiki[/..... Zobrazit Více
akce Vodní záchranářské služby, Klubu českých turistů a o.s. Flemmichova vila. A skauti z K3 jako spolupořadatelé! Připravili jsme hry a soutěže pro děti v podobném duchu jako na Ježečkově paloučku. Někteří se sešli u Albertu, někteří přenášeli věci z klubovny. Akce se konala v areálu restaurace U Jezu, kde přijeli na raftu odvážlivci. Zprvu zatažené počasí se změnilo v průběhu odpoledne na pěkné ..... Zobrazit Více
Zobrazit akci Účast 13   Komentářů 11   Fotografií 10

duben 2011

Skautské Velikonoce

22.4.-23.4.2011
Velikonoční vycházka Na Velký pátek jsme vyrazili na prosluněnou a osvěžující vycházku ke krnovským řekám ;D Putovali jsme po proudu řeky Opavice až k soutoku. Pohodové zastávky byly ve znamení brouzdání ve vodě či žabkování. Od soutoku jsme putovali proti proudu řeky Opavy... V parku jsme zahráli běhací hru a pak se vrhli do klubovny. Podvečer byl ve znamení osí..... Zobrazit Více
Zobrazit akci Účast 17   Komentářů 20   Fotografií 9
Koncert pro stromy se uskutečnil v koncertní síní sv. Ducha. Nejen varhanní koncert, ale také piáno či kytary zněly v síni na koncertu pořádané Střední uměleckou školou varhanářskou u příležitosti Dne Země. Na koncertě byly slavnostně vyhlášeny výsledky fotografické a literární soutěže. Literáti: Vojta 3.místo, Sojka 2.místo, Beruška 3.místo, Arči-Ježek 2.místo Fotograf: Jeňa 3.místo (vý..... Zobrazit Více
Zobrazit akci Účast 10   Komentářů 27   Fotografií 6
Tradiční výprava do Beskyd ke skautské mohyle Ivančena společně s polskými harcery z Głubczyc! Do Frýdlantu nad Ostravicí jsme dorazili po deváté hodině, pro některé z našich polských přátel to byla první zkušenost s cestováním vlakem. Výstup k vrcholu byl zpestřen několika zastávkami, na kterých se četly zajímavé příběhy z 2. světové války a také hrály hry. První zastavení se věnovalo příběhu ame..... Zobrazit Více
Zobrazit akci Účast 18   Komentářů 21   Fotografií 9
Speleologická expedice - průzkum veřejnosti nepřístupných jeskyní Moravského krasu! Na cestu jsme se vydali v pátek po poledni. Naší první zastávkou se stal jihomoravský Vyškov. Svišti se vydali na průzkum starého města, a nezapomněli ani na osídlování. Naše cesta dál pokračovala autobusem až do Vilémovic, kde už nás čekal Ferda se skautkami z Jevíčka. Po ubytování ve speleozá..... Zobrazit Více
Zobrazit akci Účast 12   Komentářů 28   Fotografií 10

Divadlo

3.4.2011
Divadelní hra Velryba Lízinka aneb Dobrodružství v českých řekách. Pohádka určená našim vlčatům a světluškám. Výpravná pohádka o zatoulané malé velrybě v českých řekách. Malá cestovatelka se potkává se sladkovodními rybkami. Hledá kamaráda, ale v podvodním světě se jí to nedaří. Až potká malého rybáře Tomáše. Stanou se z nich kamarádi. Ostatní lidé se o ní dozvědí, ale ani s nimi to nemá m..... Zobrazit Více
Podíleli jsme se na organizaci akce Putování po studánkách, která se konala v rámci kampaně Město mezi řekami. Měli jsme na starosti hry a soutěže na Ježečkově paloučku. Pro děti jsme připravili 8 různorodých stanovišť - úkolů, za které byly odměňovány razítky. Po splnění úkolů si děti mohly opéci špekáčky na ohni. I přes občasný déšť se akce zúčastnilo téměř 200 dětí !, doprovázený..... Zobrazit Více
Zobrazit akci Účast 11   Komentářů 15   Fotografií 9

březen 2011
Pohodová a prosluněná výprava po studánkách v okolí Krnova. Trasa vedla směrem k Hajnickým rybníkům. První zastávka se konala na lesním hřišti, kde jsme hráli hry. Zanedlouho jsme nalezli první studánku u myslivny. Sluníčko se začalo prokousávat mezi mraky a od té doby bylo čím dál lépe a tepleji. Pravé jaro. Po krátkém čištění jsme pokračovali směrem na Býkov, po cestě nás zaujal spadlý st..... Zobrazit Více

Hodina Země

26.3.2011
Připojili jsme se k celosvětové akci Earth Hour - Hodina Země. Za svitu svíček v přátelském kruhu jsme se zamýšleli nad současnými problémy našeho světa skaut Témata: změna klimatu, války, chudoba versus blahobyt, intenzivní zemědělství, kácení deštných pralesů, znečištění ovzduší, pitná voda, hladomor, zemětřesení... [url=http://k3.rajc..... Zobrazit Více
Výprava do nitra vodních nádrží Slezská Harta a Kružberk, u příležitosti Světového dne vody. Nejprve jsme se vydali k mladší přehradě - Slezské Hartě, kde jsme navštívili odběrné místo vody, vodní elektrárnu a prozkoumali dlouhou štolu s krápníčky. Následoval přesun k přehradě Kružberk. Po občerstvení jsme se vydali do nitra betonové hráze. Úzkou štolou jsme se dostali až k malé vodn..... Zobrazit Více

Biwak Krnowski

5.3.-6.3.2011
Společná česko-polská akce. Akce vypukla v sobotu odpoledne. Nejprve jsme nacvičovali písničky v klubovně a poté se vydali "na provázku" k řece. V parku jsme zahráli řadu her - s létajícím talířem, přetahovanou či Na špendlíky. Po návratu do klubovny jsme tvořili projekty Koloběh vody v přírodě a ve vodárenství... pár minut před šestou se ozvalo "Cześć!" ;D - to přijely harcerky z Glubczyc..... Zobrazit Více

únor 2011

Aqua Bruntál

27.2.2011
Vydali jsme se do bruntálského wellness centra. Dováděli jsme v bazénu, v divoké řece i na tobogánu. Hráli jsme hru na žraloka a zkoušeli také podvodní dovednosti, v nichž nejlépe uspěl Stopař. Přidali se k nám také rodiče od Berušky a Markéty. Hodina a půl utekla jako voda a tak jsme se vydali na krátkou prohlídku centra. Navštívili jsme zámek a v něm expozici přírody Jeseníků, kde ..... Zobrazit Více
Setkání s polskými skauty v Glubczycích! ;D Akce se uskutečnila přímo na hlubčické radnici, kde probíhal program Harcerské zimní akce. Hráli jsme společenské hry (šachy, člověče nezlob se, ping pong), ale hlavně si povídali, seznamovali se a vzpomínali na společné zážitky, když česko-polské dorozumění dovolilo... Zdolali jsme také vyhlídkovou věž radnice a prohlédl..... Zobrazit Více
Autobusem jsme dorazili na Hvězdu. Odtud nás čekal krátký sešup do lázeňského městečka. Vrhli jsme se na hřiště, kde jsme vyzkoušeli sílu a obratnost při šplhu, za okamžik už jsme obdivovali obří ledovou fontánu. Ochutnali jsme místní železitý pramen a vydali se k vodopádu. Někteří se v místní říčce i drobně osvěžili... A vzhůru na kopec! Prolézali jsme mezi spadanými kmeny a hledali nejlepší míst..... Zobrazit Více
Autobusem jsme se vydali k Sanatoriu, kde jsme se nečekaně setkali s rodinou Pandy :D. A tak jsme putovali společně - po cestě si zahráli Dračí souboj a vzápětí objevili první stopy od psa. Stopy jsme pečlivě odlili do sádry. Naším cílem byla Jelení studánka. Dominik se vrhl na rozdělávání ohně a podařilo se! Na ohni si Beruška s Lasičkou opekly chipsy a Jeňa se Sojkou a Danem mezitím odlév..... Zobrazit Více
Zobrazit akci Účast 13   Komentářů 23   Fotografií 10

Beseda Galaxie

10.2.2011
Čtvrteční večer byl ve znamení přednášky Ivo Míčka, člena České astronomické společnosti a předsedy Společnosti pro meziplanetární hmotu. Dostali jsme se do hloubi nekonečného vesmíru a objevili nové galaxie, mlhoviny a hvězdy. =O Zjistili jsme, jak velká je Sluneční soustava v porovnání s naší Galaxií a celým vesmírem, dozvěděli jsme se také o významných astronomech. Zájem o astronomii potvrdila..... Zobrazit Více

leden 2011
Srazili jsme se před Zimním Stadionem ve čtyřech. Díky Fájnému jsme měli vstup zdarma. Smíšek poprvé stanula na bruslích a už se jelo. Stále dokola a rychleji. Fájnému nestačil dech, tak šel na trestnou lavici. Ke konci začali skoro všeci padat jak hrušky na led. Po hodině a půl na bruslích jsme se odebrali do klubovny. Drobně se občerstvili a vytáhli osvědčenou hru Citadelu. Zařadili jsme i rozš..... Zobrazit Více

Music session

22.1.2011
Klubovna K3 ožila ... přišli pianisti, kytaristi, houslisti, flétnisti, bubeníci, vařečkáři, zpěváci... Účinkující se nejprve předvedli v sólových výstupech. Započala Zuzka s bubínkem, Beruška a Lasička zahráli na flétnu, Stopař a Fájné nám zazpívali, Ester předvedla hru na housle, Domča, Smíšek, Sojka a Zapomněnka hráli na keyboard, Matyáš a Mišák na kytaru a Jeňa zabubnoval... Někteří hrají ..... Zobrazit Více
Zobrazit akci Účast 19   Komentářů 24   Fotografií 10
Vydali jsme se na nedalekou přírodní památku Staré hliniště, které nás přivítalo pod sněhovou peřinou. Louka se proměnila v obří kluziště a praskání ledu dotvářelo zvláštní atmosféru usínajícího březového háje. Než se zlatý kotouč skryl za obzor, zahráli jsme si na skokany (Pelophylax). Skákali jsme z místa i s rozběhem, leč klouzavý povrch nám zabránil pokořit hodnotu 240 metricentů. ;] Hráli jsm..... Zobrazit Více

Barania Kopa

16.1.2011
Kolem řeky jsme doputovali k soutoku, kde jsme poslali poselství v lahvi do světa - třeba doputuje až do Baltského moře. Po cestě jsme hráli Na trapery... Hlavním cílem byla Barania Kopa, kopec s krásným výhledem na Krnov. Po vyluštění šifry jsme úspěšně odlovili kešku. Poté se z nás stali sloni, a tak jsme si užívali slalomového běhu z kopce. ..... Zobrazit Více
Novoroční dobytí Pradědu. I přes "menší vánek" jsme to úspěšně zvládli - a rozmary počasí si náležitě užili ;D B) ...Vyřádili jsme se také naplno při bobování (či lopatování?)... a také pozdravili celý širý okolní svět z nadmořské výšky 1565 metrů (a tam jsme také osídlili nové území) ! :D Jen Sojka může tesknit nad lo..... Zobrazit Více