Tento web používá cookies. Používáním tohoto webu berete na vědomí využívání cookies v souladu s podmínkami této politiky.

Akce Oddílu K3 » Fórum Zdravého města

Fórum Zdravého města

čtvrtek 16:45 15. listopad 2012
20:00 15.11.2012
V letošním roce se Krnov stal součástí Národní sítě zdravých měst. Zdravé město je takové město, kde se dobře hospodaří s penězi, město, které se stará o své občany a které se snaží o čisté životní prostředí a celkový udržitelný rozvoj. Město se připojilo k myšlence, že na rozvoji našeho města bychom se měli podílet především my občané ;-) Jednou z nejdůležitějších akcí zdravého města je každoroční FÓRUM s veřejností. Prémiérové Fórum Zdravého města Krnova se uskutečnilo 15. listopadu. Akce se zúčastnilo přes 100 občanů a své zastoupení zde měl také náš skautský oddíl. Sál byl rozdělen na 9 oblastí od podnikání přes volnočasové aktivity, dopravu až ke stolu mladých. Právě zde se rodily návrhy na nejdůležitější problémy města. Z každého tématu byly vybrány dva nejzásadnější problémy a ty byly následně hlasováním zúženy na TOP 10 problémů, kterými by se mělo Zastupitelstvo města přednostně zabývat.

Oblasti: 1. Zdraví a sociální služby; 2. Volný čas, kultura a sport; 3. Životní prostředí; 4. Školství, vzdělávání a osvěta; 5. Veřejná správa a strategický rozvoj města; 6. Podnikání, ekonomika a cestovní ruch; 7. Bezpečí a 8. Doprava.

Účastníci Fóra vybrali těchto deset problémů:
1. Rekonstruovat koupaliště a městské lázně
2. Vysoká nezaměstnanost
3. Omezit počet heren (až zrušit)
4. Zvýšit bezpečnost přechodů
5. Podpořit integraci dětí se zdravotním postižením do ZŠ a MŠ
6. Navýšit sociální služby pro osoby s psychickým onemocněním
7. Zlepšit dopravní dostupnost a vybudovat obchvat
8. Dostatek učebních oborů pro dívky
9. Chybí pracovní příležitosti
10. Zajistit protipovodňovou ochranu města

Související odkazy:
Nejpalčivější problémy města očima Mišáka

  Kniha akce

Mišák
Mišák15. listopad 2012 v 22:10 

Nápad Fóra hodnotím pozitivně ;-) Bohužel kvůli škole (příjezdu z Olomouce) jsem mohl přijít až později a neměl jsem tak šanci ovlivnit tu kreativnější část večera, totiž definování největších problémů města. Na akci mi chybělo více akčních a aktivních skautů :D a podobně laděných lidí, kteří by byli odvážní a ochotni prosadit některé skutečné problémy města...

...protože pak padaly nesmysly typu "před školou je velká kaluž" nebo "ve dvoře nám chybí popelnice"...

Musím pochválit Mirka, jak se zapojil a že reprezentoval v kroji (byl nejspíš nejmladším účastníkem akce).

Jinak taky proběhla bohatá tombola, ve které se na mě usmálo štěstí a vyhrál jsem krásnou knihu ;-)

Odpovědět