Tento web používá cookies. Používáním tohoto webu berete na vědomí využívání cookies v souladu s podmínkami této politiky.

Akce Oddílu K3 » Hodina Země

Hodina Země

sobota 20:00 31. březen 2012
9:30 1.4.2012
Připojili jsme se k celosvětovému happeningu na ochranu životního prostředí Hodina Země - Earth Hour. Přidali jsme se k desítkám milionů lidí na celém světě, abychom si připomněli závažnost globálních problémů naší planety. Elektrická světla v klubovně pohasla přesně o půl deváté. V tu chvíli poprvé vzplál plamen v našem krbu. Slavnostně jsme zahájili skautskou hymnou a pohodlně se uvelebili kolem krbu. Diskuze se odehrávala nad celou škálou témat - hrozba jaderného konfliktu, nebezpečí zemětřesení v Japonsku, Arabské jaro či šumavská kůrovcová kalamita. Dotkli jsme se také problematiky pomoci bližnímu v nouzi či problémů chudoby a hladomoru. Večer probíhal v poklidné atmosféře při svíčkách i po uplynutí vymezeného času. Na programu byl zpěv písní (nejen) Karla Kryla, povídání o skautingu a nás samotných. Problematiku chudoby výborně vyjádřilo video o Global Village - globální vesnici o 100 obyvatelích. Na kutě jsme se odebrali po půlnoci.

První aprílový den byl ve znamení většího úklidu klubovny, nicméně dostali jsme se opět i k tématům Hodiny Země, zejména k problémům diktatury, totalitních režimů a šíření ideologií. Akci jsme ukončili po deváté hodině.

Protože jsem poznal trýzeň žízně, vyhloubil jsem studánku, ze které by i druzí mohli pít. (E.T.Seton)

  Kniha akce

Charlie Vydra
Charlie Vydra 1. duben 2012 v 6:11 

Tož akce prodloužena hodně, ale stálo to za to. Hořící a praskající dřevo v krbu podbarvuje atmosféru - tentokrát vážné tváře a seznamujeme, diskutujeme o problémech ohrožující lidstvo.

PO vážnější diskuzi se zpívá, ponejvíce Kryl a pak, nuž dlouhý program a noc v klubovně.

Jedna z nejzdařilejších akcí.

Arči-Ježek
Arči-Ježek1. duben 2012 v 10:41

Souhlas.

Dominik Sherlock
Dominik Sherlock1. duben 2012 v 15:06

Taky souhlas. B)

Odpovědět