Tento web používá cookies. Používáním tohoto webu berete na vědomí využívání cookies v souladu s podmínkami této politiky.

Akce Oddílu K3 » Rytířská výprava Helfštýn

Rytířská výprava Helfštýn

neděle 7:00 14. duben 2013
18:00 14.4.2013
Výprava na Helfštýn, největší hradní zříceninu na Moravě. Po nastoupení do kočáru jsme se proměnili v knížata a rytíře - historické osobnosti spjaté s hradem. Započal také boj o splnění rytířských ctností a dovedností (ve kterém každý bojoval především sám se sebou). Chytrost byla prokázána správnou odpovědí na záludnou otázku, síla tělesnou zkouškou, oddanost poslušností ke králi, rychlost a vytrvalost v průběhu celého pochodu a v závodech, dobrosrdečnost splněním dobrého skutku a ovládání meče vítězstvím v souboji. skaut

Z kočáru jsme vystoupili na náměstí v Drahotuších. Čekala nás příjemná cesta prosluněnou krajinou. Každou minutou některé z pážat plnilo rytířské ctnosti, především oddanost (aneb proběhnutí po ránu neuškodí :D). Po překonání řeky Bečvy jsme se zanořili do lesů. S úderem poledne jsme vcházeli branou na hrad. Zde jsme se seznámili s legendou o Benedovi, údajném zakladateli hradu a prohlédli si všechna zákoutí hradu. Vyběhli jsme si také (někteří vícekrát) na věž, odkud se nám naskytl nádherný výhled do širokého okolí. Mezi kamennými zdmi paláce jsme si zahráli "Na starou Herku" a pak se již vrhli do rytířského souboje, který zaujal i diváky z řad veřejnosti. Okolo půl třetí byl nejvyšší čas k Osídlení území a k cestě k nejbližšímu stanovišti kočárů. Prošli jsme Týnem nad Bečvou, dále přírodní rezervací Škrabalka až do Lipníka nad Bečvou. V centru města, které je městskou památkovou rezervací, jsme si krátce odpočinuli a poté už nás čekaly jen poslední metry... Na zpáteční cestě jsme se svezli také dvouposchoďovým kočárem...

Účast: Jan Bohatý z Pernštejna, Lacek I. z Kravař, Václav z Ludanic, Vok ze Sovince, Helfrid z Linavy, Gabriela Dietrichsteinová, Petr Vok z Rožmberka, Jaroslav z Pernštejna, Vilém z Pernštejna, Walter Dietrichstein, Kateřina z Ludanic, Antoinata Dietrichsteinová, Petr Strážnický z Kravař a Albrecht Kostka z Postupic.

Na výpravě jsme našlapali 14 km.

  Kniha akce

Charlie Vydra
Charlie Vydra29. březen 2013 v 5:30 

Noo, dělá se akce v neděli aby mohli i kluci Dominik s Benem, ale otázka je zda mají ještě zájem. ?

Dominik Sherlock
Dominik Sherlock29. březen 2013 v 10:05

Zájem máme,dneska se s rodiči domluvíme :) jestli něco nemáme.

Ben-štrůdl
Ben-štrůdl31. březen 2013 v 21:22

pravděpodobně skaut

Odpovědět