Tento web používá cookies. Používáním tohoto webu berete na vědomí využívání cookies v souladu s podmínkami této politiky.

Akce Oddílu K3 » Putování veverek

Putování veverek

sobota 8:45 5. duben 2014
17:05 5.4.2014
Sešly jsme se na nádraží a vyjely jsme vlakem do Branky u Opavy. Odkud jsme se vydaly po žluté. Po cestě byly úkoly, týkající se zvířat, též tam byla i morseovka. Když jsme došly k cestě přešly jsme na červenou. Došly jsme do Hradce nad Moravicí, kde jsme si zahrály spoustu her. A čekala nás jarní prohlídka v Bílém Zámku. Po prohlídce jsme se potkaly s Charlie a s Mývalem, také s Emilkou. Zahrály jsme si ještě nějaké hry a šly jsme na nádraží.

  Kniha akce

Charlie Vydra
Charlie Vydra2. duben 2014 v 9:22 

Nemusely by zapomenout stezky. skaut třeba tam něco doplníme.

Včelka4. duben 2014 v 19:12

neboj stezku beru skaut *lebka*

Odpovědět