Tento web používá cookies. Používáním tohoto webu berete na vědomí využívání cookies v souladu s podmínkami této politiky.

Akce Oddílu K3 » Brigáda na nájem klubovny

Brigáda na nájem klubovny

sobota 8:00 21. listopad 2015
17:00 21.11.2015
Brigáda na uhrazení části nájmu klubovny na Atletickém stadioně...

Dopoledne pracovaly družiny Lišek a Jestřábů, odpoledne Svišti a Veverky.

DĚKUJEME VŠEM RODIČŮM ZA ZAPOJENÍ DO BRIGÁDY.

  Kniha akce

Lumír Matela - Lumpík
Lumpík6. říjen 2015 v 19:22 

Jelikož nejstarší sestřička má na tento den plánovanou oslavu 5. narozenin, upřednostnili bychom dopolední pomoc. Dorazili by alespoň někteří členové rodiny. skaut

Duška Cestrová - Charlie Vydra
Charlie Vydra6. říjen 2015 v 21:59

Ano, děkujeme bereme na vědomí -Lumpík brigáda dopoledne. :)

Odpovědět