Tento web používá cookies. Používáním tohoto webu berete na vědomí využívání cookies v souladu s podmínkami této politiky.

Akce Oddílu K3 » družinová rada

družinová rada

pondělí 17:40 21. září 2020
18:15 21.9.2020
Družinová rada -pro vedení družin
Program
1. zhodnocení schůzek - co se daří, nedaří
2. Zhodnocení KKR
3. Plán na další období - schůzky, výpravy, zdravotnický závod
4. Úkoly ( kronika, TZ, úklidy ) pro mne dotace rok 2020 a 2021, učetnictví
5. Stezkování, další podněty rádců

Délka rady podle připravenosti rádců a jejich dalších potřeb
( Stezkování - pak nutno vzít stezky, nebo čas na nějakou deskovku, či probrat nějaké skautské záležitosti) prosím upozornit dopředu.

  Kniha akce

Napsat komentář ...
0 příspěvků