Tento web používá cookies. Používáním tohoto webu berete na vědomí využívání cookies v souladu s podmínkami této politiky.

Město Krnov

Znak a vlajka
Plan
Neptun

» Oficiální stránky města Krnova

» Krnov - Místo pro život

» Krnov - Regionální rozvoj

Představujeme naše město!

KRNOV... město, rozkládající se pod posledními výběžky Nízkého Jeseníku, na soutoku řek Opavy a Opavice, dotýkající se polských hranic. Dnes Zelená perla Slezska, v minulosti industriální srdce širokého okolí. Po staletí sídlo samostatného Krnovského knížectví. Město, založené již v polovině 13. století na křižovatce starodávných obchodních cest...

Krnov

Bohatá historie...

První písemná zmínka o Krnově, přesněji o Kyrnowě, pochází z roku 1240. Historie osídlení území však sahá mnohem hlouběji. Již před mnoha tisíci lety se na okolních kopcích nacházela tři opevněná hradiště. Městem se Krnov stal v polovině 13. století, pravděpodobně kolem roku 1253. A město získávalo na významu - roku 1377 se stalo sídlem - hlavním městem Krnovského knížectví. Díky obchodu a soukenictví město dál vzkvétalo, avšak nevyhnuly se mu ani těžké časy - období válek, požáry, povodně... Historie města je spojena s rody Hohenzollernů a později Lichtensteinů a s německým osídlením (německy: Jägerndorf). Největší rozkvět nastal v 19. století s rozvojem průmyslové výroby - především textilnictví, kdy bylo město přezdíváno Slezský Manchester. Krnov se po celém světě proslavil výrobou varhan.

Navštivte Krnov...

Ve městě naleznete řadu cenných historických památek - kostel svatého Martina, kostel svatého Ducha, Minoritský klášter, měšťanské domy či zámek. Nepřehlednutelnou dominantou Hlavního náměstí je novorenesanční radnice se spořitelnou. Na okraji města, v místní části KostelKrnovec, se nachází nejstarší památka Moravskoslezského kraje - kostel svatého Benedikta se vzácnými románskými a gotickými freskami. Určitě se vyplatí vyběhnout na kopec. 222 kamenných schodů vede na známé poutní místo Cvilín. Na Cvilíně naleznete nejen barokní chrám, ale také krásnou kamennou rozhlednu. O kopec dál se nachází zřícenina významného hradu Šelenburk. Vydáte-li se z města směrem na západ, dostanete se do ježnických lesů, kterým vévodí dřevěná rozhledna...

Aktivně v Krnově

Náš oddíl se aktivně zapojuje do projektů a aktivit Města Krnova. V letech 2008 - 2009 jsme se zapojili do kampaně KRNOV - MĚSTO STROMŮ. V rámci kampaně jsme uspořádali řadu akcí, například přírodovědnou výstavu Natura Mater Nostra, vysadili keltský stromokruh na Ježníku a uskutečnili besedu s písničkářem Bedřichem Ludvíkem.

O rok později, v letech 2010 a 2011 jsme se připojili k vodní kampani MĚSTO MEZI ŘEKAMI. Čistili jsme studánky v okolí Krnova, připravovali program na akci pro veřejnost "Putování ke studánkám" na Ježníku, podíleli se na Májové oslavě řeky Opavy a pozvali do Krnova známého přírodovědce Jana Plesníka.

V roce 2012 jsme se zapojili do městské kampaně MĚSTO V POHYBU. Jedním z našich důležitých aktivit byl monitoring cyklistických tras a stezek na Krnovsku.

V roce 2013 jsme se připojili k městské kampani MĚSTO PRO ČLOVĚKA. Uspořádali jsme řadu akcí, včetně akcí pro veřejnost: Výstava "Stromy - magické bytosti" v knihovně, Putování po studánkách, Ornitologická přednáška s Františkem Pojerem či filmový večer Jeden svět.

V roce 2014 se zapojujeme do kampaně KRNOV - MĚSTO POD CVILÍNEM :)