Zpěvník

David Stypka » Vrány taky

 1. HmiJsem předvoj černých Avran
  celý bílý dávno v Gcíli
  EmiDobré mapy Hmimám
  mé hejno neví kudy Akam
  Nad Prahou do něj Gstřílí
  Všechny ty Emilovce jménem Hmiznám
  takhle si krátí dlouhou Achvíli
  Příslušníci samozvaných domoGbran

R. ANech mě tady já to DrozdýGchám
A Emimoje hejno Ataky
ATo právě vůbec neví Dkudy Gkam
ZmateněEmi poleAtuje
Nad Drozpojenými Gstáty
HEJ
Hmi A G Emi

 1. Nad hejnem černých vran
  Teď stahujou se mraky
  Z bolesti z nezhojených ran
  Vojáci prší na vojáky
  A jak se země blíží
  Je pod padákem každý sám
  Za letu vytahujou praky
  A kamením co tíží
  Pálí do všech stran
  Možná to znáš taky
  Když davem bahnem hnán
  Zapomínáš na gumáky

R. Nech mě tady já to rozdýchám
A moje hejno taky
To právě vůbec neví kudy kam
Zmateně poletuje
Nad rozpojenými státy
HEJ
G D Hmi A

 1. AA já se na ty lovce DnehněGvám
  Znám Emislepotu Adavu
  A sílu Drozvášněné Gklaky
  I Ajá tomu občas DpodléGhám
  Občas si Emihrajeme Ataky
  Na náDjemné zabiGjáky G D Hmi (3x)

 2. A já se na ty lovce nehněvám
  Znám slepotu davu
  A sílu rozvášněné klaky
  I já tomu občas podléhám
  Občas si hrajeme taky
  Na nájemné zabijáky

David Stypka

Vrány taky