Tento web používá cookies. Používáním tohoto webu berete na vědomí využívání cookies v souladu s podmínkami této politiky.

Skautská stezka

Při Tvém působení ve skautském oddíle bude Tvým věrným společníkem STEZKA vlčat, světlušek či skautek a skautů.

Každého nováčka na počátku čeká složení nováčkovské zkoušky, která učí základním skautským dovednostem, seznamuje s činností oddílu a prověří, zda je nováček připraven stát se plnohodnotným členem oddílu.

Po splnění nováčkovské zkoušky postupuješ ke splnění vlčáckého, světluškovského nebo skautského slibu.

Tím se tvá cesta rozjíždí naplno. Nastupuješ k plnění stezky 1. stupně skautské zdatnosti anebo k plnění stříbrné a zlaté stopy / hvězdy.

vlcata skauti skauti