Tento web používá cookies. Používáním tohoto webu berete na vědomí využívání cookies v souladu s podmínkami této politiky.

Akce Oddílu K3 » Jestřábí výprava

  Kniha akce

Duška Cestrová - Charlie Vydra
Charlie Vydra7. květen 2014 v 22:21 

Gratuluji - tak vypadá správná parta - skaut družina. Jdou všichni :) , nikdo partu netrhá. Tak doufám, že si vše do posledního okamžiku užijete. skaut

Odpovědět