Historie skautingu

Baden Powell

 • 1857 - 22. února se narodil zakladatel světového skautingu Robert Baden-Powell.
 • 1860 - 14. srpna se narodil spisovatel a přírodovědec Ernest Thompson Seton
 • 1876 - 5. září se narodil zakladatel českého skautingu Antonín Benjamin Svojsík
 • 1902 - Ernest Thompson Seton zakládá hnutí Woodcraft Indians
 • 1907 - Robert Baden - Powell vede první skautský tábor na ostrově Brownsea, vydává knihu Scouting for Boys
 • 1908 - Bylo založeno hnutí The Boys Scouts
 • 1909 - 1. přehlídka skautek - Girl Guides Association pod vedením sestry Agnes Powellové
 • 1911 - A. B. Svojsík vede první skautskou družinu chlapců - svých žáků.
 • 1912 - První skautský tábor v Čechách, ve Vorlovských lesích. A.B.S. píše příručku Základy Junáctví
 • 1914 - Vzniká organizace Junák - Český skaut
 • 1918 - Vznikly 1.poštovní skautské známky na světě (Pošta Českých skautů)
 • 1920 - První světové setkání skautů - jamboree v hale Olympia v Londýně
 • 1931 - Slovanské jamboree v Praze
 • 1940 - Začala první likvidace čs. skautingu (2.světová válka - nacisté)
 • 1945 - Obnovena činnost čs. skautského hnutí.
 • 1950 - Druhá likvidace čs. skautské organizace (komunisté)
 • 1968 - Obnova čs. skautské organizace
 • 1970 - Třetí zákaz skautingu v republice, některé oddíly pokračovaly v činnosti pod hlavičkami jiných organizací
 • 1989 - Sametová revoluce, obnova čs. skautského hnutí.
 • 2007 - Oslavy 100 let skautingu po celém světě - Šátková slavnost v Praze, World Scout Jamboree v Anglii

100 let skautingu v českých zemích (1911 - 2011)

Svojsík první tábor okupace Ivancena