Projekty » Můj strom

Projekt Můj stromProjekt byl zahájen v lednu 2008 a zakončen v říjnu 2009.

Cíle projektu

  • zvýšení znalostí o přírodě
  • zlepšení manuálních schopností
  • splnění skautských odborek
  • zlepšení spolupráce v týmu
  • zlepšení spolupráce s veřejností, dalšími organizacemi a Městem.

Děti se v průběhu celého roku dozvěděly mnoho nového o přírodě, zejména o lese a stromech. V první fázi si každý vytvářel brožuru o svém vlastním stromě, který mu byl přidělen podle keltského kalendáře. V rámci projektu se uskutečnila také výsadba stromků a řada speciálních akcích uspořádaných ve spolupráci s Městem. Celý projekt byl zařazen do kampaně Krnov - Město stromů 2008/2009

Části projektu

  • Teoretická část - zvýšení znalostí o stromech
  • Praktická část - výrobky ze dřeva, umělecká tvorba
  • Akce pro veřejnost - sázení stromků, výstava, soutěž

Projekt Můj strom

 Uskutečněné akce projektu

 Fotogalerie z projektu