Tento web používá cookies. Používáním tohoto webu berete na vědomí využívání cookies v souladu s podmínkami této politiky.

Přidej se » Informace pro rodiče

Skaut Lilie

Vážení rodiče,

Rádi bychom Vám představili činnost skautského oddílu Krnovská Trojka.

Náš skautský oddíl působí v Krnově od roku 2003 a sdružuje kluky a holky od 5 let.

Co je to skauting?

Skauting je mezinárodní, nepolitické hnutí zaměřené na výchovu dětí a mládeže. Vznikl v Anglii před více než 100 lety, působí ve 216 zemích světa, u nás od roku 1911. Ve výchově dětí se zaměřuje na všestranný rozvoj dítěte, tedy na fyzický, duševní a duchovní vývoj:

» Po fyzické stránce: plynule zvyšuje výkonnost dítěte v rozličných sportech, samostatnost, vytrvalost, vůli a schopnost čestného soupeření i vzájemné spolupráce ve ztížených podmínkách.

» Po duševní stránce: působí na rozvoj všech smyslů, paměti, pozornosti, vytrvalosti a jiných vlastností využitelných ve škole, studiu i dalším životě. Důraz je kladen na spolupráci, pomoc mladším, slabším a starším lidem.

Výchova probíhá nejčastěji hrou v menších skupinách dětí – v družinách. Starší děti pomáhají ve výchově mladších dětí.

Co se ve skautském oddíle dělá?

Program skautského oddílu Krnovská Trojka je velmi pestrý. Základem jsou pravidelné schůzky, které se konají každý pátek od 16:00 ve skautské klubovně v Sokolovně. Dále pravidelně pořádáme výpravy (asi 1 x za 14 dní). Jezdíme do přírody i za poznáním – do okolí Krnova i za vzdálenějšími cíli (po celé ČR i do zahraničí). Program doplňují menší akce – bazén, zimní sporty, výstavy, divadlo, kino… O letních prázdninách se koná tábor, který je završením celoroční činnosti oddílu. Jezdí na něj pouze děti registrované, které se z oddílu znají.

tym ohen beh praded

Program oddílu je zaměřen zejména na pobyt v přírodě a její aktivní poznávání, v oddíle se učíme také řadu dovedností. Děti se učí tábornickým dovednostem, ale také například poskytovat první pomoc. Nejdůležitější je však parta dobrých kamarádů, ve které se děti učí spolupracovat v týmu. Většina programu se odehrává formou hry.

 Pro koho je skauting?

Ve skautském hnutí působí děti od 5 do 99 let :D. Náš oddíl přijímá zejména děti ve věku od 5 do 14 let. Do našich řad se však může přidat každý, bez ohledu na věk.

Kolik členství stojí?

Skaut je nezisková organizace. Členský příspěvek (registrace) stojí 300 Kč na 1 rok. Dále si děti hradí náklady na akce (doprava, ubytování). Tábornické a skautské vybavení si děti pořizují postupně. Tábor je podstatně levnější než tábory jiných organizací, protože se neplatí mzdy vedoucích. Vedoucí oddílu činnost vykonávají ve svém volném čase a zcela bezplatně, a rovněž náklady na akce si hradí stejně jako ostatní členové.

Jak je zajištěna bezpečnost?

Oddíl je veden plně kvalifikovanými vedoucími, kteří mají složené vůdcovské zkoušky z oborů psychologie, pedagogiky, metodiky, bezpečnosti apod. Vedení oddílu má také absolvován 42 hodinový zdravotnický kurz a další odborné zkoušky. Všechny děti jsou na skautských akcích úrazově pojištěny.

priroda voda vodopad praha

Neslibujeme Vám výchovu absolutně úspěšného dítěte na jakémkoliv poli života. Neslibujeme Vám sportovní výkony na špičkové úrovni, se kterými by v budoucnu mohlo vydělávat miliony. Ale nabízíme všestrannou výchovu vašeho dítěte po všech stránkách. Nabízíme Vám, že z vašeho dítěte vyroste i v této době správný a čestný člověk.


Umožněte svým dětem poznat skautský život!

Přijďte se podívat se svými dětmi na naši schůzku:

  • Oddílové schůzky se konají zpravidla první pátek v měsíci od 16:00.
  • Můžete navštívit také družinovou schůzku (každý týden)

Klubovna se nachází v v administrativní budově OBCHODNÍHO DOMU - Hlavní náměstí 43, Krnov 

 

Před návštěvou schůzky nás prosím KONTAKTUJTE.