Svátek sv. Jiří, patrona skautů

Nazdar skauti a skautky, vlčata a světlušky, milí rodiče, 

blíží se největší skautský svátek – svátek svatého Jiří, který slaví skauti po celém světě.  Každoročně jsme si užívali šátkový den. Někteří chodili v krojích i do školy a práce, jiní vzali alespoň skautský šátek. Ale hlavně jsme se vždy jako oddíl sešli ve městě, hráli hry, zazpívali hymnu, společně se vyfotili.

Letos se nám setkání uspořádat nepodaří, ale ten, kdo se cítí správným skautem (skautkou, vlčetem, světluškou) si obleče skautský kroj, vymyslí a natočí originální pozdrav či aktivitu a pošle ji všem, o kterých si myslí, že jsou jeho bráškové a sestřičky, tedy ti praví kamarádi, ti správní skauti. 

 

Legenda o sv. Jiří

Legenda o sv. Jiří praví, jak si u pramene zásobujícího město Kyréna v severní Africe postavil hnízdo velký drak, který přicházel k městským hradbám a svým jedovatým dechem ohrožoval obyvatele města. Obyvatelé mu proto k jezeru nosili denně ovce, aby uspokojili jeho hlad a drak svou blízkostí nezamořoval město. Jak ovce docházely, tak byla drakovi denně předkládána jen jedna ovce – a jeden člověk určený losem. Až los padl na jedinou královudceru, který marně žádal o její milost. Když byla vedena k jezeru, jel Jiří kolem a jak bylo jeho rytířskou povinností, pokusil se princeznu zachránit. Nasedl na koně a draka napadl. Ranou kopí jej vážně zranil a srazil k zemi. „Neváhej dívko a hoď mu na krk svůj pás.“ řekl dívce. Když tak učinila, drak šel za ní jako pes, a zkrotlého ho přivedli do města. Král nabídl Jiřímu nesmírnou spoustu peněz, ten je však nechal rozdat chudým...  

Video & foto 

Splněno:

Lumpík, Takaja, Adrianka, Laura |  Vlčice, Ponny, Kapička, Speedy | Arnošt | Maty, Kulička | Elis | Dan, Štěpánfoto | Vítek, Štěpánka |

Info pro rodiče: předání krojů

Pokud někomu chybí skautská košile a skautské doplňky, které jste objednali – je možné po předchozí domluvě vydat z klubovny. 

 

 

Napsat komentář ...

0 komentářů