Projekt Město pro člověka

Město pro člověkaSkautský oddíl Krnovská Trojka se připojil ke k celoroční městské kampani "Město pro člověka"
Za pozornost stojí akce ke zlepšení zdravotnických znalostí dětí, akce na podporu bezpečnosti a požární prevence, akce za poznáním města a jeho okolí, ekologické akce a environmentální výchova dětí, brigády a pořádání a návštěva besed.

A. První pomoc - zdravotnické kurzy


B. Podpora bezpečnosti a požární prevence

  • březen '13 - návštěva hasičské zbrojnice na ul. Partyzánů
  • říjen '13 - FireMeeting - akce s hasiči, exkurze na hasičské zbrojnici v centru


C. Akce ke zvyšování znalostí o městě Krnově, posilování vztahu k městu

  • září '12 - Čtyřkolky - historicko-geografická hra po Krnově a okolí
  • září '13 - Krnovský rekreační okruh – 24 km okolo Krnova s prohlídkou kostela sv. Benedikta (nejstarší památka v regionu)
  • návštěvy přednášek a besed o městě Krnově


D. Aktivní účast na akci FÓRUM Zdravého města (2012, 2013)

E. Pořadatelská činnost - besedy v Městské knihovně / akce v klubovně


F. Ekologické akce


 H. Akce Křížem krážem republikou
Pořádání celostátní cestovatelské akce - 24 hodin ve vlaku. Letos se uskutečnil již 6. ročník akce s účastí přes 80 týmů.
Propagace železniční dopravy.

» Více informací o celoměstské kampani zde