Historie krnovského skautingu a K3

Historie skautingu v Krnově

  • 1927 - První skautské oddíly v Krnově vznikly v období první republiky. Z roku 1927 je dochován novinový článek o působení německých skautských oddílů.
  • 1937 - 11. dubna vzniká první český skautský oddíl, vedoucím se stává Josef Hankus, za války významný představitel odboje. V období 2. světové války je skautská organizace rozpuštěna.
  • 1945 - po válce dochází k velkému rozmachu skautingu, skautská organizace v Československu má přes 250 000 členů, v Krnově působí stovky skautů.
  • 1948 - začíná likvidace skautingu komunistickým režimem. Organizace je zcela rozpuštěna roku 1950, řada oddílů však působí v ilegalitě.
  • 1968 - uvolnění režimu a s ním i krátkodobá obnova skautingu v Československu, Charlie Vydra se stává členkou 3. oddílu Amazonky v Bratislavě. Skautská organizace je zakázána roku 1970, přesto spousta skautských oddílů působí pod hlavičkami jiných organizací.
  • 1989 - dochází k obnově skautské organizace v Československu. Na počátku 90. let se skauting v Krnově velmi rozvíjel - bylo zde několik velmi početných oddílů a stovky skautů a skautek. Ne každému však šlo o skautský program - skautské středisko se nakonec rozhádalo a v Krnově zůstala jen hrstka skautů. Mnoho výborných skautských vedoucích odešlo do ústraní a řada z nich se k aktivnímu působení ve skautingu již nikdy nevrátila.

Skautský oddíl Krnovská Trojka

» Charlie Vydra na skautské stezce - od roku 1968

V roce 1968 vstoupila do skautského oddílu . Působila ve 3. skautském oddílu Amazonky v Bratislavě. I přes zákaz skautingu v roce 1970 Charlie pokračovala ve skautské činnosti ještě mnoho let. Na Slovensku absolvovala rádcovský kurz, ale také Lesní školu na Velké Fatře pod vedením náčelníka slovenského skautingu Václava Rubeše - Akely... Po přestěhování do Krnova působila Charlie ve skautském oddíle Artemis. V 90. letech Charlie působila také v Zahraničním odboru Junáka. V roce 1990 se účastnila Vzdělávacího semináře WOSM (Multipurpose seminar WOSM), kde byla vybrána jako jediná pro skautskou cestu do Švýcarska, kde mezi skauty strávila 14 dní.

» Mišák na skautské stezce - od roku 2001

Mišák je členem skautského oddílu od roku 2001. Zpočátku působil ve 2. oddílu skautů pod vedením Vlčka (jediný oddíl v Krnově). Oddíl se zaměřoval zejména na indiánské dovednosti, táboření v tee-pee, výpravy se uskutečňovaly v okolí Krnova. V roce 2002 se stal rádcem minidružiny Bobrů. Na jaře 2003 odešla většina členů a oddíl ukončil svou činnost. Mišák tak přešel do 2. chlapeckého oddílu Opava "Smečka Jurova", kde absolvoval skautský tábor a několik výprav. Na podzim pak zakládá novou skautskou družinu v Krnově...

» 12. říjen 2003: Skautská družina Bobrů

Psal se 12.říjen roku 2003. Poprvé se sešla klukovská družina Bobrů ve složení Mišák, Jeňa, Martin, Filip a Kuba. Obnovujeme krnovský skauting! Program prvního skautského roku se skládal z menších akcí v krnovském okolí, schůzky se konaly v sobotu od 9 hodin ráno. Jméno družiny vydrželo jen pár měsíců, brzy kluci převzali nové jméno Svišti. Družina celý rok působila zcela samostatně, jednalo se v podstatě o skautský klub.

» 2004: Z družiny se stává oddíl - Krnovská Trojka

Znak K3

V družině Svišťů nakonec zůstává jen Mišák, Jeňa a Martin. V říjnu se do skautské činnosti opět zapojuje Charlie Vydra - pomáhá s náborem, který se uskutečnil 9. října 2004. Pár letáčků lákajících na "indiánské dovednosti" zapůsobilo. Právě v tento den vstupuje do skautu Arči-Ježek, Zapoměnka a Eliška...

Na podzim dochází ke vzniku 3. skautského oddílu Krnovská Trojka. Vůdkyní oddílu se stává Charlie Vydra. Mišák, čerstvý absolvent ČLK, se stal zástupcem vůdce. Mezi výpravami do krnovského okolí si nachází místo také větší výpravy.

V dubnu 2005 se v Krnově uskutečnil KMRK - Krnovský minirádcovský kurz pro skauty z celého okresu. Uskutečnily se přednášky z metodiky, zdravovědy, hospodaření... V krnovské knihovně se uskutečnilo promítání skautských filmů. Navštívil nás také oldskaut Bedřich Polák - Bimbo, ochránce mohyly na Ivančeně. V ulicích města Krnova se konala historická hra. Vedoucí akce byla Charlie.

O prázdninách 2006 se 4 členové oddílu zúčastnili 8. středoevropského jamboree ORBIS. Akce se konala v Mariánském údolí u Brna, účastnilo se jí 2500 skautů a skautek z 20 zemí Evropy.

» 2007: Slavíme století skautingu! ...v Praze i v Anglii

V dubnu 2007 se náš oddíl účastnil Šátkové slavnosti v Praze, akce uspořádané ke století skautingu. Krnovská Trojka byla vybrána jako jeden z 20 oddílů v Česku k prezentaci vybrané země na Staroměstském náměstí. Prezentovali jsme kolébku skautingu Velkou Británii - připravovali britské pokrmy, hráli hru ze života zakladatele skautingu. Naším partnerem se stalo přímo Britské velvyslanectví v Praze, byli jsme poctěni návštěvou britské velvyslankyně Její Excelence Lindy Duffield.

V závěru července vyráží Mišák na 21. světové skautské Jamboree v Anglii. Ve společnosti 40 000 skautů a skautek z 200 zemí světa tráví téměř tři týdny. Tři týdny plné mezinárodních aktivit, poznávání nových kultur a přátel... Skautské hnutí spojuje všechny lidi bez rozdílu věku, rasy, jazyku, náboženského vyznání či barvy pleti.

 

 

Historie oddílu

skaut1 1968 1989 1989 1989 2003 2005 KMRK Praha Praha Praha Jambo Rožnov Horník Naděje Archeo Křížem krážem Slovensko Bedřich Ludvík Harceři Skaut