Tento web používá cookies. Používáním tohoto webu berete na vědomí využívání cookies v souladu s podmínkami této politiky.

Historie krnovského skautingu a K3

Historie skautingu v Krnově

  • 1927 - První skautské oddíly v Krnově vznikly v období první republiky. Z roku 1927 je dochován novinový článek o působení německých skautských oddílů.
  • 1937 - 11. dubna vzniká první český skautský oddíl, vedoucím se stává Josef Hankus, za války významný představitel odboje. V období 2. světové války je skautská organizace rozpuštěna.
  • 1945 - po válce dochází k velkému rozmachu skautingu, skautská organizace v Československu má přes 250 000 členů, v Krnově působí stovky skautů.
  • 1948 - začíná likvidace skautingu komunistickým režimem. Organizace je zcela rozpuštěna roku 1950, řada oddílů však působí v ilegalitě.
  • 1968 - uvolnění režimu a s ním i krátkodobá obnova skautingu v Československu, Charlie Vydra se stává členkou 3. oddílu Amazonky v Bratislavě. Skautská organizace je zakázána roku 1970, přesto spousta skautských oddílů působí pod hlavičkami jiných organizací.
  • 1989 - dochází k obnově skautské organizace v Československu. Na počátku 90. let se skauting v Krnově velmi rozvíjel - bylo zde několik velmi početných oddílů a stovky skautů a skautek. Ne každému však šlo o skautský program - skautské středisko se nakonec rozhádalo a v Krnově zůstala jen hrstka skautů. Mnoho výborných skautských vedoucích odešlo do ústraní a řada z nich se k aktivnímu působení ve skautingu již nikdy nevrátila.

Skautský oddíl Krnovská Trojka

» Charlie Vydra na skautské stezce - od roku 1968

V roce 1968 vstoupila do skautského oddílu . Působila ve 3. skautském oddílu Amazonky v Bratislavě. I přes zákaz skautingu v roce 1970 Charlie pokračovala ve skautské činnosti ještě mnoho let. Na Slovensku absolvovala rádcovský kurz, ale také Lesní školu na Velké Fatře pod vedením náčelníka slovenského skautingu Václava Rubeše - Akely... Po přestěhování do Krnova působila Charlie ve skautském oddíle Artemis. V 90. letech Charlie působila také v Zahraničním odboru Junáka. V roce 1990 se účastnila Vzdělávacího semináře WOSM (Multipurpose seminar WOSM), kde byla vybrána jako jediná pro skautskou cestu do Švýcarska, kde mezi skauty strávila 14 dní.

» Mišák na skautské stezce - od roku 2001

Mišák je členem skautského oddílu od roku 2001. Zpočátku působil ve 2. oddílu skautů pod vedením Vlčka (jediný oddíl v Krnově). Oddíl se zaměřoval zejména na indiánské dovednosti, táboření v tee-pee, výpravy se uskutečňovaly v okolí Krnova. V roce 2002 se stal rádcem minidružiny Bobrů. Na jaře 2003 odešla většina členů a oddíl ukončil svou činnost. Mišák tak přešel do 2. chlapeckého oddílu Opava "Smečka Jurova", kde absolvoval skautský tábor a několik výprav. Na podzim pak zakládá novou skautskou družinu v Krnově...

» 12. říjen 2003: Skautská družina Bobrů

Psal se 12.říjen roku 2003. Poprvé se sešla klukovská družina Bobrů ve složení Mišák, Jeňa, Martin, Filip a Kuba. Obnovujeme krnovský skauting! Program prvního skautského roku se skládal z menších akcí v krnovském okolí, schůzky se konaly v sobotu od 9 hodin ráno. Jméno družiny vydrželo jen pár měsíců, brzy kluci převzali nové jméno Svišti. Družina celý rok působila zcela samostatně, jednalo se v podstatě o skautský klub.

» 2004: Z družiny se stává oddíl - Krnovská Trojka

Znak K3

V družině Svišťů nakonec zůstává jen Mišák, Jeňa a Martin. V říjnu se do skautské činnosti opět zapojuje Charlie Vydra - pomáhá s náborem, který se uskutečnil 9. října 2004. Pár letáčků lákajících na "indiánské dovednosti" zapůsobilo. Právě v tento den vstupuje do skautu Arči-Ježek, Zapoměnka a Eliška...

Na podzim dochází ke vzniku 3. skautského oddílu Krnovská Trojka. Vůdkyní oddílu se stává Charlie Vydra. Mišák, čerstvý absolvent ČLK, se stal zástupcem vůdce. Mezi výpravami do krnovského okolí si nachází místo také větší výpravy.

V dubnu 2005 se v Krnově uskutečnil KMRK - Krnovský minirádcovský kurz pro skauty z celého okresu. Uskutečnily se přednášky z metodiky, zdravovědy, hospodaření... V krnovské knihovně se uskutečnilo promítání skautských filmů. Navštívil nás také oldskaut Bedřich Polák - Bimbo, ochránce mohyly na Ivančeně. V ulicích města Krnova se konala historická hra. Vedoucí akce byla Charlie.

O prázdninách 2006 se 4 členové oddílu zúčastnili 8. středoevropského jamboree ORBIS. Akce se konala v Mariánském údolí u Brna, účastnilo se jí 2500 skautů a skautek z 20 zemí Evropy.

» 2007: Slavíme století skautingu! ...v Praze i v Anglii

V dubnu 2007 se náš oddíl účastnil Šátkové slavnosti v Praze, akce uspořádané ke století skautingu. Krnovská Trojka byla vybrána jako jeden z 20 oddílů v Česku k prezentaci vybrané země na Staroměstském náměstí. Prezentovali jsme kolébku skautingu Velkou Británii - připravovali britské pokrmy, hráli hru ze života zakladatele skautingu. Naším partnerem se stalo přímo Britské velvyslanectví v Praze, byli jsme poctěni návštěvou britské velvyslankyně Její Excelence Lindy Duffield.

V závěru července vyráží na 21. světové skautské Jamboree v Anglii. Ve společnosti 40 000 skautů a skautek z 200 zemí světa tráví téměř tři týdny. Tři týdny plné mezinárodních aktivit, poznávání nových kultur a přátel... Skautské hnutí spojuje všechny lidi bez rozdílu věku, rasy, jazyku, náboženského vyznání či barvy pleti.

 

» Mračna se stahují :(

Nejvýznamější akcí podzimu je výprava do Rožnova pod Radhoštěm a na Valašsko, kde navazujeme spolupráci s rožnovskými skauty - 2. oddílem Jestřábů.

Podzimní měsíce roku 2007 avšak pro náš oddíl nejsou vůbec příznivé. Aktivita našeho oddílu začíná znepokojovat vedení střediska Junáka. Po neúspěšných pokusech přebrat naše členy již po dubnové Praze nastává boj proti vedení oddílu. Neustálé útoky o nebezpečnosti našich akcí nakonec přerůstají v zákaz konání výprav i náborových akcí. V prosinci oficiálně přechází oddíl pod totalitní správu střediska a Charlie Vydra, absolventka Lesní školy, je odvolána z funkce vůdkyně oddílu. Krnovská Trojka se má stát pouhou družinou pod 2.oddílem. Dochází nám trpělivost a jsme ochotni pro záchranu Krnovské Trojky udělat cokoliv. V lednu 2008 odcházíme s celým oddílem ze střediska Junáka Krnov do organizace Svaz skautů a skautek ČR.

Svaz skautů a skautek ČR je skautskou organizací kladoucí důraz na tradiční hodnoty skautingu, položené zakladateli Sirem Robertem Baden-Powellem a Antonínem Benjaminem Svojsíkem.

» 2008: Osamostatnění nám přináší svobodu...

Členem Svazu skautů se oddíl stává oficiálně 1.1.2008. Klíčovým je setkání s náčelnictvem nové organizace ve Fryštáku 26.-27.ledna. Na počátku roku jsme v nezáviděníhodné situaci - s naším odchodem jsme přišli o veškeré vybavení kluboven, ale především o střechu nad hlavou! I přesto v naší pravidelné aktivní činnosti pokračujeme... V únoru se na nás usměje štěstí :) Získáváme klubovnu v Sokolovně na Petrovické ulici, kterou si postupně vybavujeme a zútulňujeme.

Už v lednu 2008 rozjíždíme dlouhodobý oddílový projekt Můj strom, který se později stává součástí městské kampaně Krnov - Město stromů. Konáme i velké výpravy: například v květnu se vydáváme objevovat Skalní města na Broumovsku. Také letní prázdniny prožíváme naplno: Mišák se na 14 dní stává strážcem národního parku Slovenský ráj, společně s Duchem, Arčim a skauty z Jevíčka vyráží také na velkomoravský Archeotábor. Oddíl uskutečňuje i další letní akce (Bílé Karpaty, Jeseníky).

» Rok 2008/2009: Spousta nováčků... začínají nejlepší léta K3!

Na podzim 2008 přichází do oddílu řada nováčků, další se přidávají v prvním čtvrletí roku 2009. S novými mladšími členy vzrůstá skautské nadšení a činnost se rozjíždí na maxximum. V září poprvé uskutečňujeme skautskou cestovatelskou akci Křížem Krážem republikou, do které se zapojuje 40 týmů z celé republiky. V říjnu náš oddíl zahajuje kampaň Město stromů vernisáží přírodovědné výstavy Natura Mater Nostra, které se účastní desítky lidí včetně představitelů města.

Ve skautském roce 2008/2009 se koná řada velkých akcí, především Zimní tábor, kde se vydáváme po stopách Amundsena, Yetti - třídenní zimní drsňárna na horské chatě v Rychlebských horách, v létě pětidenní poznávačka na Liberecku a v Jizerských horách. Vyvrcholením je pak 10 denní Expedice Slovensko, která se koná na horském srubu ve Velké Fatře... Pomáháme také přírodě - v dubnu čistíme potok v Třemešné a vysazujeme také keltský stromokruh na Ježníku.

» Rok 2009/2010: Spolupráce s harcery a spousta akcí

Na počátku října vrcholí kampaň Krnov - Město stromů. Ve spolupráci s městem jsme uspořádali besedu s Bedřichem Ludvíkem (autor pořadů o stromech, rozhlednách a pramenech). Brzy poté se vydáváme na první víkendovou akci s polskými skauty - harcery z Glubczyc. U příležitosti 28. října podepisujeme na krnovské radnici smlouvu o spolupráci.

Podzimním akcím dominuje Astrovíkend, víkend plný vesmírných objevů.

Rok 2009 v obrazech

I v roce 2010 se výpravy konají téměř každý víkend - společně s polskými skauty se vydáváme Ivančenu, tři dny trávíme na skautském srubu na Líhni, před prázdninami vyrážíme na Slezskou Hartu... A v létě se koná letní tábor v Drahanské vrchovině - první samostatný podsadový tábor Krnovské Trojky...

» Rok 2010/2011

O podzimních prázdninách vyrážíme do Znojma a NP Podyjí.

V listopadu pořádáme GEOVÍKEND, víkend ve znamení geografie. Členové si připravují prezentaci o vybrané zemi, vaří tradiční národní jídla, vyrábí vlajky a přichází v tradičním oblečení. První prosincový víkend prožíváme v Praze, která má pod bílou peřinou skutečně kouzelnou atmosféru!

Rok 2010 v obrazech

Nový rok slavíme na nejvyšší hoře Moravy. Leden je ve znamení hudby, pořádáme Music Session. Únor a březen je ve znamení akcí s polskými harcery, přelom března a dubna pak ekologických akcí - návštěva přehrad Slezská Harta a Kružberk, čištění studánek a akce Studánky pro veřejnost. Nejaktivnější členové oddílu vyráží v dubnu na Expedici do hlubin Země, kde prožíváme krásné chvíle v bludišti nepřístupných jeskyní Moravského krasu. Společně s harcery opět vyrážíme na Ivančenu do Beskyd. V červnu zveme do Krnova známého přírodovědce Jana Plesníka a krásné slunečné dny trávíme v sedle našich kol.

Hlavní prázdninovou akcí je tábor v Krkonoších, starší členové prožívají také puťák v Rychlebských horách.

» ...a to už není historie :)

Historie oddílu

skaut1 1968 1989 1989 1989 2003 2005 KMRK Praha Praha Praha Jambo Rožnov Horník Naděje Archeo Křížem krážem Slovensko Bedřich Ludvík Harceři Skaut