Tento web používá cookies. Používáním tohoto webu berete na vědomí využívání cookies v souladu s podmínkami této politiky.

Skauting

Skauting je celosvětové výchovné hnutí pro děti a mládež. Je to život v kruhu opravdových přátel, dobrodružství, je to příležitost prožít život naplno, poznávat nové věci, objevovat...

Posláním skautingu je podporovat rozvoj osobnosti dětí a mladých lidí, jejich duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných schopností, aby byli po celý život připraveni plnit povinnosti k sobě samým, bližním, vlasti, přírodě a celému lidskému společenství.

Skauting je mezinárodní hnutí

lilie

Skautské hnutí dnes existuje v 216 zemích světa, má více než čtyřicet miliónů členů a je tak největším hnutím pro děti a mládež na světě. Skauting vznikl před více než 100 lety, v roce 1907 v Anglii. Hnutí založil britský generál Lord Robert Baden-Powell. Na počátku bylo 20 chlapců, kteří prožívali svůj první skautský tábor na ostrově Brownsea, myšlenka skautingu se však brzy rozšířila do celého světa. Za 100 let existence skautingu prošla skautskými oddíly půlmiliarda lidí...

Skauting v českých zemích

V Čechách se skauting objevil v roce 1911. Založil ho profesor Antonín Benjamin Svojsík. První skautský tábor se uskutečnil v roce 1912. Zlatou érou českého skautingu bylo období první republiky. Čeští skauti pomáhali při vzniku Československa 28. října 1918, velkým podporovatelem skautů byl i první prezident Tomáš Garrigue Masaryk. Za svoji existenci bylo české skautské hnutí třikrát zakázáno totalitními režimy. Obnovení se dočkalo až roku 1989. Dnes je v České republice téměř 50 tisíc skautů.

Svaz skautů a skautek ČR

Svaz skautů a skautek České republiky je nezávislým a nepolitickým občanským sdružením, které sdružuje své členy a členky bez rozdílu národnosti, rasy a náboženského vyznání v souladu s cíli, základními principy a metodami skautské výchovy, stanovenými zakladatelem světového skautského hnutí Robertem Baden Powellem a jeho českým následovatelem Antonínem Benjamínem Svojsíkem.

WFIS

Svaz skautů a skautek České republiky je skautská organizace, která klade důraz na tradiční hodnoty skautingu - především na duchovní rozměr skautingu » Více informací

Svaz skautů a skautek ČR je od 28. ledna 2012 členem mezinárodní skautské organizace WFIS - World Federation of Independent Scouts. Tato světová skautská organizace sdružuje po celém světě ty skautské organizace, které kladou důraz na tradiční pojetí skautingu. Jedná se o výběrovou organizaci, která přijímá národní skautské organizace na základě přísných vstupních kritérií. WFIS je nevládní a nepolitická organizace, která zdůrazňuje opravdový skauting a skutečné bratrství a sesterství.


„Skauting je jako strom,
zasazený v útlém mládí do srdce člověka.
Roste a mohutní s jeho vzrůstem,
zapouští kořeny stále hlouběji do celé jeho bytosti a plody,
jež přináší, jsou rok od roku dokonalejší a hodnotnější.”

A. B. Svojsík