Tento web používá cookies. Používáním tohoto webu berete na vědomí využívání cookies v souladu s podmínkami této politiky.

Náš oddíl

Kdo jsme?

skaut znak K3 znak

Jsme společenství kluků a holek již od 5 let věku. Malé i velké, všechny nás spojuje skauting... Tvoříme oddíl Krnovská Trojka, oddíl, který v Krnově působí již od roku 2003. Společně vyrážíme na bezva akce - na jednodenní i vícedenní výpravy - do přírody i za poznáním. Jezdíme nejen do blízkého okolí, ale i do vzdálených koutů naší země... Základem činnosti jsou schůzky, které se konají každý týden v naší klubovně.

Za téměř 20 let naší činnosti jsme uskutečnili více než 2000 skautských akcí. Mezi nimi stovky schůzek a menších výprav, ale také tábory a velká skautská setkání. V roce 2006 členové našeho oddílu vyrazili na 8. středoevropské jamboree Orbis, v roce 2007 jsme na Staroměstském náměstí v Praze reprezentovali oddíl, naše město a Velkou Británii na akci Šátková slavnost - oslava 100 let skautingu. Zastoupení jsme měli také na 21. světovém skautském Jamboree ve Velké Británii (2007).

Od ledna 2008 náš oddíl funguje samostatně, stal se členem tradiční skautské organizace Svaz skautů a skautek České republiky a získal právní subjektivitu. Od roku 2008 se výrazně zapojujeme do projektů a akcí Města Krnova. Zapojili jsme se do kampaní Krnov - Město stromů (2008/2009), kterou jsme zahajovali skautskou přírodovědnou výstavou Natura Mater Nostra, Krnov - Město mezi řekami (2011) a Město v pohybu (2012). Pořádáme také celostátní skautskou cestovatelskou akci Křížem krážem republikou - 24 hodin cestování vlakem a spolupracujeme s harcery - polskými skauty z partnerského města Glubczyce. Od roku 2022 do činnosti aktivně zapojujeme také ukrajinské děti.

V současné době máme 40 členů ve věku od 5 let. 

Naše družiny

  • LIŠÁCI - vlčata
  • LIŠKY - skautky
  • JESTŘÁBI - skauti, vlčata
  • SVIŠTI - skauti
  • VEVERKY - skautky, světlušky

Naše klubovna

Klubovna našeho oddílu se po dobu rekonstrukce Sokolovny nachází v administrativní budově OBCHODNÍHO DOMU - Hlavní náměstí 43, Krnov 

Výpravy

Výpravy se konají přibližně 1 x za 14 dní

Pravidelně vyrážíme na menší výpravy do okolí našeho města, naším cílem jsou však také místa v mnoha oblastech České republiky, ale i v zahraničí. Dobrodružství jsme prožívali na Liberecku a v Jizerských horách, ve skalních městech Broumovska, ale také uprostřed slovenských velehor. Kromě výprav pořádáme také další akce - bazén, zimní sporty, výstavy, divadlo a akce pro veřejnost...

» Kontaktujte nás!