Skautská Idea

Principy skautského hnutí

Skauting

Světové skautské hnutí je založeno na těchto základních principech:
 • plnění povinností k Bohu
 • plnění povinností k bližním
 • plnění povinností k sobě samému

» Povinnost k Bohu

Je závazkem hledat v životě vyšší hodnoty než materiální, je to služba Pravdě a Lásce.

» Povinnost k bližním

Přesvědčení, že člověk + člověk není prostý součet dvou lidí. Že vazby mezi jednotlivci mají obrovský význam. Že to, co děláme, děláme i pro druhé a kvůli nim. A že posláním člověka je žít s druhými a pomáhat jim. Vztahy rozvíjet, budovat, pečovat o ně.

» Povinnost k sobě samému

Přesvědčení, že každý z nás je jedinečná lidská bytost. Že člověk, tak jak je, má cenu, má hodnotu, je důležitý. Lidé mají svou hodnotu a ta je nezávislá na tom, zda mohou nebo nemohou pracovat, zda jsou zdraví nebo nemocní, hendikepovaní tělesně nebo duševně, zda jsou blonďáci nebo Romové. Lidé mají hodnotu prostě proto, že jsou lidé. Lidé jsou lidmi také proto, že nezůstávají na místě, ale cíleně se na vlastní cestě posouvají dál, o něco se snaží, pracují na sobě. Sebeúcta a seberozvoj– to je nejstručnější shrnutí toho, čemu skauting říká „povinnost k sobě.“

Skautská hesla

 • skautů a skautek: „Buď připraven/a!“
 • vlčat: „Naší snahou nejlepší buď čin!“
 • světlušek: „Pamatuj!“
 • roverů: „Sloužím!“
 • činovníků: „Odpovědnost, spolehlivost, věrnost!“

Symbolika skautingu:

Skaut Vlče Světlušky

 • Znak českých skautů: lilie se lvem
 • Znak českých skautek: trojlístek se lvem
 • Vodní skauti: lilie se lvem podložená kotvou
 • Vodní skautky: trojlístek se lvem podložený kotvou
 • Vlčata: hlava vlčete
 • Světlušky: trojlístek se stuhou "Pamatuj"
 • Roveři: lilie se lvem doplněná písmeny RS
 • Lesní škola: kompozice tří týpí v kruhu

» Mezinárodní skautský signál

SKAUTSKÉ IDEÁLY SPOJUJÍ SVĚT

» Podávání levé ruky

Skauti si podávají levou ruku, protože je blíže k srdci. Tato tradice vychází od středověkých rytířů a také afrických bojovníků. Když rytíř odložil štít, který držel v levé ruce, řekl tak: Nebráním se, důveřuji Ti. Při podání ruky skauti společně zaklesnou malíček jako výraz silného skautského přátelství, které se jen tak nerozpojí.