Akce Oddílu K3 » První schůzka Bobrů

První schůzka Bobrů

neděle 12. října 2003 v 15:00 až 17:00

V neděli 12. října 2003 proběhla pod vedením Mišáka první schůzka družiny Bobrů, která se stala základem skautského oddílu K3.
Pohnutkou k založení naší družiny byl jarní rozpad 2. skautského oddílu Krnov, jehož byl Mišák členem (a zároveň i rádcem stejnojmenné družiny). Mišák krátce přechází do skautského oddílu v Opavě, přesto ho tamější činnost příliš nenaplňuje. Již na školním výletě v červnu téhož roku byl vytvořen tým \"Bobříci\" ve složení Mišák, Jeňa, Martin, Filip a Kuba. Tito kluci nadále sní o založení vlastního klubu. To se jim v podstatě brzy splní založením skautské družiny Bobrů, čímž je obnoven krnovský skauting. Družina působí samostatně a její činnost se více podobá skautskému klubu. Bobři se setkávají pravidelně o víkendech v klubovně v budově školní jídelny na náměstí Hrdinů. K přejmenování na Sviště pak dochází ústupkem k vedoucímu 2. skautského oddílu Vlčkovi, kterému se na podzim rovněž daří rozjet družinu nových členů a shodou náhod pro ni vybírá jméno Bobři. Z pěti členů družiny dosud vytrvali u skautské činnosti tři členové, byť věrni domovskému skautskému oddílu jen dva - Mišák a Jeňa. Jaký byl tedy průběh první skautské schůzky Bobrů?

Zde bude doplněn přepis z družinové kroniky.

Kniha akce

Napsat komentář ...

0 příspěvků