Tento web používá cookies. Používáním tohoto webu berete na vědomí využívání cookies v souladu s podmínkami této politiky.

Akce Oddílu K3 » Slibová výprava

Slibová výprava

sobota 19:00 12. září 2009
23:59 12.9.2009
Slibuji na svou čest, jak dovedu nejlépe... slova skautského slibu zaznívala na slibovém místě hluboko v lesích... Svůj skautský slib skládal Matyáš a Sojka. Gratulujeme, vítejte v rodině skautů.

  Kniha akce

Napsat komentář ...
0 příspěvků