Tento web používá cookies. Používáním tohoto webu berete na vědomí využívání cookies v souladu s podmínkami této politiky.

Akce Oddílu K3 » Kreativní dopoledne

Kreativní dopoledne

neděle 9:00 24. únor 2013
12:30 24.2.2013
Sešlo se pár kreativních a obětavých dětí. Nejdříve se dodělávaly panely na naši výstavu. Nejšikovnější v tom byla Anička Manka a Robin Hood. :)
Pak jsme začali kreslit stromy, všem se ohromně podařily. Někteří si pro jistotu nakreslili hned dva. :P
V dalším programu jsme vyndávali ježka z klece a hráli deskové hry - třeba Rychlé šípy...

  Kniha akce

Napsat komentář ...
0 příspěvků