Tento web používá cookies. Používáním tohoto webu berete na vědomí využívání cookies v souladu s podmínkami této politiky.

Akce Oddílu K3 » Valný sněm

Valný sněm

sobota 7:00 8. listopad 2014
21:00 8.11.2014
Valný sněm Svazu skautů a skautek ČR

Jednou z nejdůležitějších akcí pro Svaz skautů a skautek ČR je Valný sněm. Příští bude pravděpodobně v roku 2018. Je to organizační akce, která určuje směr celé skautské činnosti pro další období. Volí se zde nejdůležitější představitelé SVAZU. Účastnit se mohou vůdci oddílu a jimi určení plnoletí zasloužilí skauti.

  Kniha akce

Napsat komentář ...
0 příspěvků