Akce oddílu K3 » Fórum Zdravého města

Fórum Zdravého města

čtvrtek 4. června 2015 od 17:00 do 19:00

Děkuji všem, kteří se zúčastnili Fóra Zdravého města.

Problémy pro rok 2015
1. Budování a rekonstrukce multigeneračních hřišť
2. Rekonstrukce a modernizace školních hřišť základních škol
Žižkova a Dvořákův okruh
3, Lepší stravování ve školních jídelnách
4, Zřízení bezpečného přechodu pro chodce u sokolovny na Petrovické ul.
5. Rekonstrukce městského divadla
6. Nedostatek pracovních příležitostí
7. Lepší propojení cyklostezek
8. Zvýšení atraktivity a oživení Šelenburku
9. Zřízení komunitního centra v Kostelci
10. Chybějí kontejnery na bioodpad

Kniha akce

Napsat komentář ...

0 komentářů