Tento web používá cookies. Používáním tohoto webu berete na vědomí využívání cookies v souladu s podmínkami této politiky.

Akce Oddílu K3 » Lišky a lišáci - družinovka

Lišky a lišáci - družinovka

středa 16:00 30. listopad 2016
17:30 30.11.2016
Klasická družinovka=věci jako na schůzku, stezky.
Dnes jsme si povídali o skautském( vlčáckém, světluškovském ) slibu - který je důležitý pro každého, kdo se chce stát doopravdy skautem.
Hrály se hry, zpívaly koledy, a vyráběly pytlíčky.

Na schůzce tentokrát nejúspěšnější Livie celkem 39 bodů

Tak jsem se byla podívat v klubovně a po schůzce ve středu jsem našla neskutečně rozházené materiály z legio akce
Mišák a někteří skauti s akcí měli opravdu hodně práce - Mišák pečlivě materiály soustředil, aby byl kvalitní zápis do oddílové kroniky a teď to kdosi takto rozháže. Opravdu neskautské chování.

  Kniha akce

Napsat komentář ...
0 příspěvků