Akce oddílu K3 » Mikulášská oddílovka

Mikulášská oddílovka

pátek 2. prosince 2016 od 16:00 do 18:00

Mikulášská oddílovka skaut

Dneska těžká zkouška na téma skautská idea asi nebyla tak těžká, poněvadž téměř každý získal 10 bodů. Jsem ráda že děti už rozeznávají naše nejznámější zakladatele skautingu.
Hodně jsme si hráli - na slona, prolez obručí, vstaň, přenes družinu, na hamouna.
Nakonec přišel čert, Mikuláš a anděl
Děkuji Mikuláši, andělovi a čertovi, že mezi nás přišli a přinesli všem nadílku.
Poděkování všem, kteří aktivně přispěli k sváteční schůzce, ať už v maskách, nebo inspiracemi.

Nejpěknější deníky: Arnošt, Sandra, Lumpík, Bertík

Potěšilo mě, že většina skautů dorazila ve skautském kroji.
Potěšila mě návštěva Adrianky a Čiperky
Mrzela mě neúčast větších holek, které se kdesi zapoměly a ani o sobě nedaly vědět.

Kniha schůzky

Napsat komentář ...

0 komentářů