Tento web používá cookies. Používáním tohoto webu berete na vědomí využívání cookies v souladu s podmínkami této politiky.

Akce Oddílu K3 » Mikulášská oddílovka

Mikulášská oddílovka

pátek 16:00 2. prosinec 2016
18:00 2.12.2016
Mikulášská oddílovka skaut

Dneska těžká zkouška na téma skautská idea asi nebyla tak těžká, poněvadž téměř každý získal 10 bodů. Jsem ráda že děti už rozeznávají naše nejznámější zakladatele skautingu.
Hodně jsme si hráli - na slona, prolez obručí, vstaň, přenes družinu, na hamouna.
Nakonec přišel čert, Mikuláš a anděl
Děkuji Mikuláši, andělovi a čertovi, že mezi nás přišli a přinesli všem nadílku.
Poděkování všem, kteří aktivně přispěli k sváteční schůzce, ať už v maskách, nebo inspiracemi.

Nejpěknější deníky: Arnošt, Sandra, Lumpík, Bertík

Potěšilo mě, že většina skautů dorazila ve skautském kroji.
Potěšila mě návštěva Adrianky a Čiperky
Mrzela mě neúčast větších holek, které se kdesi zapoměly a ani o sobě nedaly vědět.

  Kniha akce

Napsat komentář ...
0 příspěvků