Tento web používá cookies. Používáním tohoto webu berete na vědomí využívání cookies v souladu s podmínkami této politiky.

Akce Oddílu K3 » Slibový večer

Slibový večer

sobota 20:00 5. květen 2018
23:59 5.5.2018
Na tajném slibovém místě složil skautský slib Robin Hood. Blahopřejeme. skaut

Robin Hood je členem skautského oddílu již 7 let - od května 2011, vlčácký slib složil v roce 2013. Zúčastnil se stovek schůzek, více než 200 akcí a několika táborů. V roce 2014 se společně s družinou Jestřábů umístil na 1. místě v Lobinově závodě, v roce 2016 získali Lišáci ve stejném závodě pod jeho vedením 3. místo. Jako nejmladší člen družiny Jestřábů zvládal i náročné vícedenní akce, například horská putování. Po složení skautského slibu dne 5. května 2018 se stává opravdovým skautem a nastupuje na plnění 1. stupně skautské zdatnosti.

  Kniha akce

Napsat komentář ...
0 příspěvků