Tento web používá cookies. Používáním tohoto webu berete na vědomí využívání cookies v souladu s podmínkami této politiky.

Akce Oddílu K3 » Thinking day

Thinking day

středa 16:30 21. únor 2018
18:30 21.2.2018
Thinking day skaut - Den zamyšlení a také den sesterství skaut
Sraz: klasicky 16.30
! ! ! Ukončení: 18:30
Na sebe: kdo má skautský kroj - slavnostně ve skautském kroji, ostatní skautská trička a šátky.

Nejdříve začneme klasickou schůzkou, na kterou jsou děti zvyklé.
Zopakovali jsme si první pomoc, téma nebezpečí v zimě, omrzliny a navíc popáleniny. Zahráli jsme si skvělé hry i na první pomoc.

Společně jsme při svíčkách oslavili mezinárodní skautský svátek skaut Povídali jsme si o skautingu, o zakladatelích, o tom v čem je jiný, než jsou klasické kroužky, řešili globální problémy světa.
Nejvíc věděl Arnošt,hodně znali Maty, Lumpík, Raďula a Fájné.

Bohužel hodně dětí, nováčků bylo nemocných a tak se bohužel nemohli účastnit. Skautský svátek jsme uzavřeli skautskou hymnou.

Thinking day skaut - Den zamyšlení a také den sesterství skaut
je to mezinárodní skautský svátek přátelství, který slaví skautky a skauti celého světa 22. února. Toho dne se narodili zakladatel skautingu, sir Robert Baden-Powell (22. února 1857) a jeho žena Olave Baden-Powell (22. února 1889). Proto toho dne skauti přemýšlí o sobě – jakým způsobem na sobě pracovat, jak se zdokonalovat a jak pomoci ostatním lidem. Také se přemýšlí o skautingu jako světové organizaci, přemýšlí o globálních problémech a jak je začít napravovat. Svátek má skautům připomínat, že je jich na celém světě hodně a že všichni jsou si bratry a sestrami bez ohledu na barvu kůže, národnost či věk.

  Kniha akce

Napsat komentář ...
Charlie Vydra
Charlie Vydra20. únor 2018 v 5:37 

Kuky nemocen

Odpovědět
1 příspěvků