Tento web používá cookies. Používáním tohoto webu berete na vědomí využívání cookies v souladu s podmínkami této politiky.

Akce Oddílu K3 » Den Zamyšlení

Den Zamyšlení

pátek 16:30 22. únor 2019
19:00 22.2.2019
Skautský svátek - Den zamyšlení skaut

Sraz před klubovnou ve skautském kroji
Návštěva domova důchodců
Slavnostní program ke dni skautů
... Budoucí akce ...

  Kniha akce

Napsat komentář ...
0 příspěvků