Tento web používá cookies. Používáním tohoto webu berete na vědomí využívání cookies v souladu s podmínkami této politiky.

Akce Oddílu K3 » Dušičková

Dušičková

pátek 16:00 1. listopad 2019
18:00 1.11.2019
Dušičková

Dnes jsme měli takovou zvláštní schůzku. Dušičkovou.
Nejdřív jsme si přečetli baladu od K.J. Erbena - Svatební košile a pověděli pověst - Bohoslužba duchů.
Poté jsme si povídali o dušičkách, o našich blízkých, kteří nám odešli.
Přišla Rakša spolu s ní jsme si každý vyrobili 1 nebo 2 svícinky.
Odměnou bylo dušičkové pečivo. Prsty od nebožtíků.
Svícínky jsme odnesli na hřbitov, aby jsme uctili památku malých opuštěných dětiček, které umřely a už za nimi nikdo nechodí.


Kultura národa se pozná podle toho, jak vychovává, vzdělává své děti a uctívá své mrtvé.

  Kniha akce

Napsat komentář ...
0 příspěvků