Tento web používá cookies. Používáním tohoto webu berete na vědomí využívání cookies v souladu s podmínkami této politiky.

Akce Oddílu K3 » Mimo schůzka 2

Mimo schůzka 2

pátek 16:30 15. listopad 2019
18:30 15.11.2019
další schůzka pro dramatizaci.
Už zkusíme postavit scénu, zkusíme se seznámit s domluvenými rekvizittami
zkuste i přinést kostýmy na vyzkoušení.
Od recitujících očekávám, že budou umět texty.
Nápovědy se už budou věnovat napovídání, zvukům a atmosféře

z minulé mimo schůzky
Dnes jsme nacvičovali - přednes perfektní mají Růženka a Sušenka.
Růženka se musí jen více seznámit s básnickými obraty a se slovy ze staré češtiny, jsou nezvyklé a těžké.
Hanka taky dobré- potřeba cvičit artikulaci a pomalejší řeč.
Umrlec bez problémů- perfektně hraje. Jen musíme domyslet kdy se přesune do márnice.

Od Vlčice a Elis očekávám - na příště nápady na vyladění atmosféry, vymýšlení jak udělat efekty a zvuky.

Práce se stezkou: skaut chválím Růženku a Lumpíka
U ostatních se uvidí zájem o nováčkovskou zkoušku.

Opět se na závěr budeme věnovat práci se stezkou ( tedy kdo má zájem)
... Akce skončila ...

  Kniha akce

Napsat komentář ...
0 příspěvků