Tento web používá cookies. Používáním tohoto webu berete na vědomí využívání cookies v souladu s podmínkami této politiky.

Akce Oddílu K3 » Obrok

Obrok

středa 0:00 22. květen 2019
0:00 26.5.2019
Obrok je pětidenní festival skautingu. Tyto dny jsou plné zábavy, nezapomenutelných zážitků a vzdělávání zároveň. Je akcí, která dává všem skautům možnost vzájemně se inspirovat, setkat se se starými přáteli a seznámit se s novými.

Obroku se zúčastní na 2000 roverů a rangers (od 15 let) a koná se přímo u zámku Konopiště.
... Budoucí akce ...

  Kniha akce

Napsat komentář ...
0 příspěvků