Tento web používá cookies. Používáním tohoto webu berete na vědomí využívání cookies v souladu s podmínkami této politiky.

Akce Oddílu K3 » Ivančena zrušena

Ivančena zrušena

sobota 6:50 10. říjen 2020
18:51 10.10.2020
Mohyla na Ivančeně byla založena na památku skautů, kteří byli popraveni za účast v protinacistickém odboji.
Každoročně sem míří stovky skautů a skautek, kteří přináší nové kameny, čímž se mohyla neustále zvětšuje...


DOBOJOVÁNO sledovali jsme situaci, čekali jsme na názor nadřízených a jejich právníků.
Do poslední chvíle jsme doufali, že za přísných bezpečnostních podmínek výprava proběhne. Nevím zda ještě budou probíhat ze strany nadřízených ještě nějaká jednání, ale bohužel nyní platí toto. *bleee*
Zrušena veškerá činnost od dnešní půlnoci ve skautských oddílech vevnitř i venku do 25.10. 2020

Letos - na Ivančeně mělo být předáno slavnostní bodování.
Šerpa měl slavnostně obdržet svůj modrý šátek
Kleopatře měla být udělena odborka, o kterou se zasloužila.


Letos jsme volili poprvé úplně novou výstupovou cestu!
Délka trasy pro mladší 13 km.
Délka trasy pro starší a rychlejší 16 km včetně výstupu na Lysou horu (1323 m) a nové sestupové trasy.

Výprava se měla konat za každého počasí. A hlavně měly se ji zůčastnit i naši nejmladší nováčci. skaut

Ivančena zaplacena 60,- Kč - Elis, Kleopatra, Ponny, Vlčice 7.10 = celkem 240,- Kč

  Kniha akce

Napsat komentář ...
0 příspěvků