Tento web používá cookies. Používáním tohoto webu berete na vědomí využívání cookies v souladu s podmínkami této politiky.

Akce Oddílu K3 » Nouzový stav COVIDamzesebe ČTENÁŘ

Nouzový stav COVIDamzesebe ČTENÁŘ

čtvrtek 0:00 5. listopad 2020
0:00 25.11.2020
Nouzový stav COVIDamzesebe Čtenář skaut

tabulka odešla v mailu
A) Čtenář navazuje na jednotlivé odborky - dlouhá odborka - chce se od vás opět aby jste si stáhli, překeslili tabulku a obdobně značili plnění a protože jednotlivé odborky na sebe navazují - dávám v rychlém sledu za sebou, aby jste dle vlastní úvahy mohli plnit.

Čtenář čte a zaznamenává do skautského deníku - Veškeré čtenářské zápisy se snažím zapsat bez pravopisných chyb, mohu si je předem nechat opravit.
Všechny zápisy se snažím napsat co nejúhledněji, tak jako bych je měl předat do nějaké redakce.

Polibek múzy. Na dobrou noc. Zažene hrůzy. A z duše noc.

  Kniha akce

Napsat komentář ...
0 příspěvků