Tento web používá cookies. Používáním tohoto webu berete na vědomí využívání cookies v souladu s podmínkami této politiky.

Akce Oddílu K3 » Vánoční on-line setkání

Vánoční on-line setkání

úterý 17:00 22. prosinec 2020
18:00 22.12.2020
Vánoční setkání
Rozbalili jsme si všichni dárečky, které jsme si vylosovali na betlémském světle. Někteří ještě ukázali osobní dárky.

Mišák nám přehrál zkreslené koledy - všichni jsme hádali.
Následovala vánoční kimovka

A nakonec každá skautská rodinka, skupinka zazpívala jednu koledu.
Já osobně děkuji ježíškovi za dáreček, který jsem si vylosovala a obzvlášť za ososbní dárečky. Moc mne potěšily.

  Kniha akce

Napsat komentář ...
0 příspěvků