Tento web používá cookies. Používáním tohoto webu berete na vědomí využívání cookies v souladu s podmínkami této politiky.

Akce Oddílu K3 » Křížem krážem republikou

Křížem krážem republikou

sobota 0:00 18. září 2021
23:59 18.9.2021
Krrrnováčci a Veveřičky - Modrá u Velehradu - archeoskanzen, živá voda, pratuři
Krnováci a Auror - jízda nočními vlaky, výstup na Čertovu kazatelnu, Muzeum loutek a Mydlářská věž Chrudim, Lom Mikšov, cesta Leo Expressem

  Kniha akce

Napsat komentář ...
0 příspěvků