Akce Oddílu K3 » Světový den vody

Světový den vody

pondělí 22. března 2021 v 17:00 až 18:30
Interaktivní aktivity a hry na téma VODA u příležitosti Světového dne vody

Život vznikl téměř před čtyřmi miliardami let v oceánu. Bez vody, stejně jako bez vzduchu, se nedá žít ani dnes. V přírodě i v těle člověka voda rozvádí živiny a další důležité látky. Probíhá díky ní řada procesů včetně dýchání a fotosyntézy. Potřebujeme ji v průmyslu, energetice, potravinářství, zemědělství. Za vodou lidé putují, kvůli vodě se vedou války. Voda je zkrátka opravdovým bohatstvím. Musíme ji šetřit a chránit ji.

Témata akce:
Úvod - jak je důležitá voda pro život?
Voda na Zemi - kolik % zemského povrchu tvoří voda, jaký je podíl slané a sladké vody a kolik jí máme v těle? (Členové prokázali, že mají přehled...)
Koloběh vody - dokonale popsal Lumpík
Řeka v krajině - od pramene přes meandry řeky až po říční deltu + HRA
Znečištění vody - z této části si členové odnesli nejvíce nových informací - znečištění z měst, průmyslu a zemědělství - aktivně se zapojili všichni, zejména Kleopatra, Vlčice i Lumpík
Povodně - HRA - aktivně se zapojila většina členů a na první hru jsme byli velmi úspěšní
Spotřeba vody

Hra Run the River (distribuce vody z řeky do krajiny, pro zemědělce, pro potřeby obyvatel měst) - k dispozici pro Android, Apple a PC (doporučujeme verzi ke stažení) - HRAJ! Podaří se Ti zvládnout celou hru - od roku 1905 do roku 2006? Pošli Mišákovi (mail/fb) printscreen závěrečné obrazovky

Hra Pozor, povodeň - vytváření a budování protipovodňových opatření - HRAJ! Podaří se Ti dosáhnout nejlepších opatření (nulových škod) a přitom se nedostat do dluhů? Pošli Mišákovi (mail/fb) printscreen závěrečného vyhodnocení hry

Kniha akce

Napsat komentář ...
0 příspěvků