Tento web používá cookies. Používáním tohoto webu berete na vědomí využívání cookies v souladu s podmínkami této politiky.

Akce Oddílu K3 » Předsevzetí

Předsevzetí

pondělí 13:00 28. listopad 2022
20:00 16.12.2022
Zpravidla jsme dělávaly tak 2 x do roka větší úklidy v klubovně (umývaly se okna, dveře, vše pečlivě a často za pomocí rodičů). Teď horko těžko povysáváme, chodbu umýváme občas a občas vyneseme koše a nepořádek se nabaluje.

Takže – zkusíme to jinak ( samozřejmé mimo schůzky termín, klíče domluva s Charlie)
– na základě vašich poznatků jsem rozdělila práce a vy si určíte termín a kdo vykoná- rádcové domlouvají a motivují k pracím zapojit by se měl každý a hlásíte se jednotlivě do osobních zpráv na stránkách K3 – pokud vás bude přihlášeno na jednu práci více – nutné se podle počtu zapojit i do dalších prací.

V mailech - zasláno co by jsme ve skautských klubovnách potřebovali upravit.
Konkrétně se přihlašujte v osobních zprávách a já vám zapíši na stránky.
Všem zúčastněným já, naše klubovny a určitě i naše děti děkují za vše co se zadaří.

Ponny a Kapička -uklidily parapety všechny, spodní skříňky klubovna a ještě něco navíc- čtvrtek
zapojila se i Vlčice - vylepšila nástěnku od holek
a vypomohla i Anetka

Chybí stále se všiachni nezapojili a to mě mrzí, že se snaží jen někteří.
- kouty podlah všech kluboven, lavice v krbce
- horní skříňka - ostrouhat pastelky
- úklid půdní kóje

děkuji Honzovi, Marcele, Rakše a Rybičce každý něčím přispěl.

  Kniha akce

Napsat komentář ...
0 příspěvků