Tento web používá cookies. Používáním tohoto webu berete na vědomí využívání cookies v souladu s podmínkami této politiky.

Morseova abeceda

Abecedu teček a čárek vynalezl v polovině 19. století americký vynálezce Samuel Morse. Používala se při telegrafickém spojení, donedávna ještě v námořní dopravě. V současnosti se používá v krizových situacích a zejména v rámci skautských her. K přenosu zprávy je možné využít akustický signál (píšťalka), elektrický signál (telegraf) nebo optický signál (praporky, světlo). Jednotlivá písmena se oddělují lomítkem /, slova dvěma // a věty třemi ///. Pro zapamatování se užívá pomocných slov.

.-/..../---/.---// -./.-/--../-../.-/.-.// -.-./.-/..-///

Znak Kód Slovo
A ·- akát
B -··· blýskavice
C -·-· cílovníci
D -·· dálava
E · erb
F ··-· filipíny
G --· grónská zem
H ···· hrachovina
CH ---- chléb nám dává
Znak Kód Slovo
I ·· irsko
J ·--- jasmín bílý
K -·- krákorá
L ·-·· lupíneček
M -- mává
N národ
O --- ó náš pán
P ·--· papírníci
Q --·- kvílí orkán
Znak Kód Slovo
R ·-· rarášek
S ··· sekera
T - trám
U ··- učený
V ···- vyučený
W ·-- wagón klád
X -··- xénokratés
Y -·-- ý se ztrácí
Z --·· zpíváme jen
Znak Kód
1 ·----
2 ··---
3 ···--
4 ····-
5 ·····
6 -····
7 --···
8 ---··
9 ----·
0 -----

Důležité signály

Kód Význam
Nástup!
-·- Ke mně!
-·-·-· Pozor!
······· Nerozumím, omyl
···/---/···// SOS (nouzový signál)