Zpěvník

Honza Nedvěd » Stánky

  1. U Dstánků Gna levnou krásu Dpostávaj a Gmismějou se času,
    Ds cigaretou a s Aholkou, co nemá kam Djít.
  2. Skleniček pár a pár tahů z trávy, uteče den jak večerní zprávy,
    neuměj žít a bouřej se a neposlouchaj.
R.   GJen zahlídli svět, maj Ana duši vrásky, tak Dmálo je, Gmimálo je lásky,
Dztracená víra Ahrozny z vinic neposbíDrá.
  1. U stánků na levnou krásu postávaj, a ze slov a hlasů
    poznávám, jak málo jsme jim stačili dát.