Zpěvník

Jaroslav Hutka » Náměšť

 1. [: CKrásný je Amivzduch, Fkrásnější je Gmoře,
  [: Cco je nejkrásC7nější, Fco je nejkrásGnější? CUsměFvaG7Ctváře. :]
 2. [: Pevný je stůl, pevnější je hora. :]
  [: Co je nejpevnější, co je nejpevnější? Ta člověčí víra. :]
 3. [: Pustá je poušť i nebeské dálky. :]
  [: Co je nejpustější co je nejpustější? Žít život bez lásky. :]
 4. [: Mocná je zbraň, mocnější je právo. :]
  [: Co je nejmocnější, co je nejmocnější? Pravdomluvné slovo. :]
 5. [: Velká je zem, šplouchá na ni voda, :]
  [: Co je však největší, co je však největší? Ta lidská svoboda. :]

Jaroslav Hutka

Náměšť