Zpěvník

Karel Kryl » Bratříčku, zavírej vrátka

 1. AmiBratříčku, nevzlykej, to nejsou Cbubáci, Gvždyť už jsi velikej,
  to jsou jen Evojáci, Fpřijeli v hranatých železných maringotEkách.

 2. Se slzou na víčku hledíme na sebe, buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe,
  na cestách klikatých, bratříčku v polobotkách.

R.   AmiPrší Emia Amivenku Emise AmisetměEmilo,Ami Emi
Amitato Eminoc AminebuEmide AmikrátEmiká,Ami Emi
AmiberánEmika Fvlku se Amizachtělo,FbratříčEmiku, Amizavřel jsi Evrátka?

 1. Bratříčku, nevzlykej, neplýtvej slzami, nadávky polykej a šetři silami,
  nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojdeme.

 2. Nauč se písničku, není tak složitá, opři se, bratříčku, cesta je rozbitá,
  budeme klopýtat, zpátky už nemůžeme.

R.   Prší a venku se se setmělo, ...

...FbratříčEmiku, Fzavírej Amivrátka, F Ami Fzavírej Amivrátka!