Zpěvník

Lidové písně » Tam, okolo Levoči

  1. |: CTam oC7kolo FLevoCči, Dmitam še G7voda Ctočí. :|
    |: FKtorá F7nemá CfrajíC7ra, Fktorá D7nemá DmifrajíG7ra,
    Cktorá C7nemá FfrajíCra, Dmita naj G7do nej Cskočí. :|
  2. |: A čom by ja, čom by ja, do vody skakála :|
    |: Pre jedého beťára, pre jedného beťára,
    pre jedného beťára, život utrácala. :|