Zpěvník

Neznámý interpret » Hercegovina

 1. /: Hercegovina, cha cha ju cha cha
  to je rovina cha cha ju cha cha :/
 2. /: Tu musela vybojovat infanteria cha cha :/
 3. /: Infanteria cha cha ju cha cha
  To je laska má:/
 4. /: Ta musela bójovati za císaře pána cha ,cha :/
 5. /: Za císaře pána cha ,cha ju cha
  A jeho rodinu cha cha ju cha cha :/
 6. /: Ta musela vybojovat Hercegovinu cha cha :/

Neznámý interpret

Chajda malá

Hercegovina