Tento web používá cookies. Používáním tohoto webu berete na vědomí využívání cookies v souladu s podmínkami této politiky.

Akce Oddílu K3 » Skautský večer - 100 let

Skautský večer - 100 let

sobota 17:00 12. listopad 2011
20:00 12.11.2011
Oslava 100 let českého skautingu v Městské knihovně.
Slavnost jsme zahájili zpěvem skautské hymny skaut Po krátkém úvodním videu představily Veverky divadelní hru Dívčí válka ze Starých pověstí českých. Následovala prezentace, která připomněla nejvýznamnější okamžiky českého skautingu. Rodiče a děti se poté rozdělili do čtyř skupin, které se snažily co nejlépe vyplnit vědomostní soutěž o skautingu. Nejúspěšnější skupinou byl tým Matyáše, avšak výsledky byly těsné. A to už jsme opět nastoupili k vystoupení. Rodičům a dalším návštěvníkům jsme zazpívali píseň Zpět k pramenům od Bedřicha Ludvíka a oblíbenou stromovou píseň. Za písněmi byla nachystána prezentace, která představila nejvýznamnější osobnosti skautingu. Na řadě byla slavnostní chvíle - představení a pasování rádců družin skaut - Arčiho Ježka, Sojky a Matyáše. Na závěr nás čekalo video představující nejlepší akce Krnovské Trojky. A už připíjíme a slavnostně otevíráme nové skautské století! skaut Své žaludky nasycujeme bohatým občerstvením...

Po 3 hodinách končí oslava Století českého skautingu. Akce se zúčastnilo okolo 50 lidí - členů našeho oddílu, jejich rodičů a dalších hostů. Všem děkujeme za účast :)

Galerie z akce na Rajčeti

  Kniha akce

Duška Cestrová - Charlie Vydra
Charlie Vydra13. listopad 2011 v 6:53 

:)Do účasti by jsi měl počítat i rodiče dětí a hosty, myslím, že jich tam bylo okolo 50. Pouze vyjímečně od dětí rodiče nepřišly, ale spíše tam naši členové měli jednoho až dva rodiče. :)

Odpovědět